Dyrektor Szkoły informuje, że od 01.03.2021 roku klasy I – III wracają na naukę stacjonarną natomiast w klasach 4-8 nauczanie nadal będzie odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacja

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej w Białymstoku

W okresie od 16 do 26 lutego 2021 roku prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w klasach 1-3  odbywać się będzie w formie stacjonarnej natomiast w klasach 4-8  odbywać się będzie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dyrektor wprowadza „Zasady organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku ze zwalczaniem Covid-19”

 Maria Kondzior - dyrektor szkoły

Zadządzenie nr 4/2021 --------> zapoznaj się

 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE