Dzień Życzliwości 2019

W naszej szkole 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości, Pozdrowień i Uśmiechu. Członkowie Szkolnego Koła Czytelniczego z tej okazji przeprowadzili akcję promującą w porozumieniu Samorządem Uczniowskim w ramach Tygodnia Życzliwości  i Tolerancji. Na drzwiach klasowych pojawiły się plakaty informacyjne, a zaangażowani czytelnicy rozdawali w tym dniu karteczki z sentencjami  o życzliwości, uprzejmości i dobroci. Każdy kto tego dnia powiedział 3 życzliwe słowa do każdej osoby w klasie otrzymał cukierka. Niektórzy mieli z tym problem, ale większość uczniów potrafiła w tym dniu powiedzieć innym dużo ciepłych słów. Tak trzymajmy cały rok!

Nie tylko czytamy…

Uczniowie należący do  koła czytelniczego są aktywnymi współgospodarzami biblioteki szkolnej. Oni nie tylko lubią czytać i przychodzić do biblioteki, ale również:

  • dbają o czystość regałów bibliotecznych
  • oferują pomoc  w wypożyczaniu książek, zwłaszcza czytelnikom  w wyszukiwaniu książek na półkach
  • pilnują  porządku w czasie przerw  w bibliotece
  • są współorganizatorami wielu wydarzeń czytelniczych min. cyklicznych spotkań czytelniczych przy herbatce
  • biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu w/w przedsięwzięć oraz promują je w środowisku szkolnym poprzez przygotowanie ogłoszeń i wykonanie plakatów, poszukiwanie materiałów konkursowych i udział w nich oraz wykonywanie dekoracji              czy dbanie o wystrój biblioteki

Ich kreatywność, pomysłowość pracowitość w dużym stopniu wspiera pracę bibliotekarzy oraz wpływa na promocję biblioteki w szkole i przyciąga czytelników.

Promocja książki i praw autorskich w kwietniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia Szkolne Koło Czytelnicze przygotowało harmonogram działań:

24   kwietnia

  • gazetka informacyjna na korytarzu głównym gimnazjum o Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich

25   kwietnia

  • Szkolne Koło Czytelnicze zaprezentuje swoje osiągnięcia i nowości czytelnicze
  • wymiana książek w skrzynce ,,Przeczytaj i podaj dalej’’
  • przeprowadzenie plebiscytu na najciekawsze ,,czytadło’’ wśród uczniów i nauczycieli, czyli ulubioną książkę (na 3, 4 godzinie)

26 kwietnia czwartek

  • Literacka Herbatka-czwartek godz. 14.00: prezentacja historii książki, pogadanka o ulubionych książkach,  głośne czytanie fragmentów nowości czytelniczych, konkurs czytelniczy

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE