kontakt do nauczyciela:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                            

Proszę, aby Ci, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej powtarzali formułę I spowiedzi i pytania katechizmowe.

 FORMUŁA  PIERWSZEJ  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ

 Dziecko : Znak krzyża:W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: Mam 9 lat. Przystępuję po raz pierwszy do Spowiedzi Świętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:

(wymień szczerze WSZYSTKIE swoje grzechy)
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy szczerze żałuję. Obiecuję poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie

(jeśli kapłan Cię o coś zapyta wtedy odpowiedz; 

ksiądz zadaje pokutę, którą należy zapamiętać, a potem odmówić)

 Kapłan cicho modli się za Ciebie prosząc Boga, by odpuścił Ci grzechy: 

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego SYNA i zesłał DUCHA Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę KOŚCIOŁA.

Dziecko(w tym czasie bijeszsię piąstką w piersi i mówiszcichutko): 

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu  (3 razy)

 Kapłan udziela Ci rozgrzeszenia słowami:

 I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

 Dziecko: Przeżegnaj się w tej chwili znakiem Krzyża świętego 

(W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego) i odpowiedz:
AMEN

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

 Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 Kapłan: Pan odpuścił Ci grzechy. Idź w pokoju. 

Dziecko: Bóg zapłać.

 (Kapłan puka w kratkę konfesjonału. Odchodzisz. Możesz ucałować stułę.)

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI O Panu Bogu

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy.

 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

 3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą.

 4. Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

 5. Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

 6. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

 7. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie swoje stworzenia.

 8. Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

 9. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

Klasy: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa:

Proszę w czasie Wielkiego Postu obejrzeć film na cda.pl pt. „Największy z cudów”.

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

  1. Ojcze nasz
  2. Zdrowaś Mario
  3. Chwała  Ojcu

1. Powiedz 6 prawd wiary.

l) Jest jeden Bóg.

2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

2. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój: .

l) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4) Czcij ojca twego i matkę twoją.

5) Nie zabijaj.

6) Nie cudzołóż.

7) Nie kradnij.

8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

9) Nie. pożądaj żony bliźniego twego.

10)Ani żadnej rzeczy która jego jest

3. Wymień siedem grzechów głównych.

l) pycha,

2) chciwość,

3) nieczystość,

4) zazdrość,

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,.

6)Gniew

7)Lenistwo

4. Powiedz 5 przykazań kościelnych

l) W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. i

powstrzymywać się od prac służebnych.

2) Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swoich grzechów.

3) Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św.

4) W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od spożywania

mięsa i zachować post.

5) Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.

6. Wymień 7 sakramentów świętych.

1) Chrzest.

2) Bierzmowanie.

3) Najświętszy Sakrament.

4) Pokuta.

5) Namaszczenie Chorych.

6) Kapłaństwo.

7) Małżeństwo

7. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie

wyznawał, bronił jej i według niej żył.

   To są wszystkie pytania jakich będę wymagać  . Pod spodem przesyłam opis ceremonii Bierzmowania. Tłustym drukiem zaznaczam to co  bierzmowany powinien umieć na pamięć.  

156. Obrzędy sakramentu bierzmowania:

Śpiew na rozpoczęcie.

Powitanie

Msza święta - Liturgia słowa

Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

 Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,

 jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego

wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi:

Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

II

 liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha

Świętego".

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

III.

Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z

darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Msza św. jak zwykle.

Po Komunii Świętej modlitwa i podziękowania

Na zakończenie: Błogosławieństwo Arcypasterskie.

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE