Programy profilaktyczno-wychowawcze

realizowane w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Nazwa programu

Odbiorcy – uczestnicy

Realizatorzy

1. 

III elementarz czyli program 7 kroków

 

Klasa VIIIc

Teresa Konopko

2. 

Szkoła Pamięta

Klasy II- VIII

 

K. Zajkowska

3. 

Choinka Nadziei

Seniorzy DPS, Uczniowie SP 30

A. Błaszczak

K. Zajkowsak

M. Abuzareba

4. 

Życie z fas – dziękuje nie piję

Klasy  Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIIa,VIIIb, VIIIc

O. Wojciuk

M. Gumieniak

5. 

Program dla szkół:
komponent warzywny i mleczny

 

Klasy II – V

 

M. Toczydłowska - Góral

6. 

Trzymaj formę

Klasy  IV - VIII

M. Gumieniak

A. Błaszczak

K. Zajkowska

 7.

Program informacyjno – edukacyjny
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

Klasy  IV - VIII

I.Gaweł

M. Gumieniak

8. 

„Nasza moc to pomoc”

Klasy IVa/Va

Klasy IVb/VIb

M. Kuryłowicz

9. 

„Rozwinąć skrzydła”

 

Klasy VII- VIII

M. Kuryłowicz

10. 

Ogólnopolskie czytanie

Klasy II- VIII

 

M. Abuzareba

11. 

Program poprawy czytelnictwa

Klasy II- VIII

 

M. Abuzareba

A. Boublej

12. 

Program „Słyszę”

 

Klasy II - VIII

K. Kordy

13. 

Elementy treningu zastępowania agresji

 

Klasy IV - VIII

 1. Bakun
 2.  
14.

Spotkanie z Leonem

 

Klasy II-III

J. Traczyk

E. Ciecierska

15. 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Klasy II-VIII

M. Gumieniak

 

16. 

Bezpieczna droga

 

Klasy II-VIII

B. Wilczewska

17. 

Nie pal przy mnie, proszę

 

Klasy II-III

J. Traczyk

E. Ciecierska

18. 

Bieg po zdrowie

Klasy IVa/IVb

M. Toczydłowska

 

19. 

Uczymy się żyć bez przemocy

 

Klasy V i VI

 1. Wilczewska
 2.  
 20.

Najważniejszy pierwszy krok

 

Klasy VIII

B.Wilczewska

21. 

Uwaga na obcych

 

Klasy II-III

J. Traczyk

 • Cała społeczność szkolna włączyła się w projekt „ Idą święta nie o sms, lecz o kartce pamiętaj” wpisując się w działania szeroko rozumianej profilaktyki e- uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej: Programy sms

Szkoła realizuje wiele programów, których cele korelują z celami postawionymi w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej: programy 2019

Program profilaktyczny „KOMPUTER, INTERNET, GRY – NAUKA I ZABAWA, CZY UZALEŻNIENIE” – z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych

Program „Komputer, internet, gry – nauka i zabawa, czy uzależnienie” zrealizowano w klasach VI, VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły aktywnie brali udział w zajęciach, które prowadził pan Andrzej Rutkowski z Ośrodka  Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

Cele programu:

 • Wstępna diagnoza skali zjawiska w danej grupie,
 • Zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko uzależnienia od komputera, Internetu, gier i telefonów komórkowych.
 • Sygnały ostrzegawcze i objawy problemowego używania Internetu itp..
 • Czynniki ryzyka.
 • Uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania mediów elektronicznych.
 • Jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko uzależnienia i gdzie może szukać pomocy?

Program profilaktyczny „KISZONE OGÓRKI” – antynikotynowy program dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum.

Uczniowie naszej szkoły z klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznym „ Kiszone ogórki” opartym na bajce profilaktycznej „ O zielonym i o ukiszonym ogórku”. Celem zajęć było:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • przesunięcie w stronę dorosłości decyzji o paleniu tytoniu, tych którzy są niezdecydowani;
 • propozycja zmiany decyzji o paleniu tytoniu tym, którzy mają za sobą próby z paleniem;
 • wzmocnienie postaw abstynenckich tych, którzy nie palą tytoniu;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny.

Zajęcia prowadził pan Andrzej Rutkowski z Ośrodka  Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

 

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz