Godziny pracy specjalistów szkolnych

w I semestrze  roku szkolnego  2020/2021

 

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

       

A. Bakun

 

       

B.Wilczewska

 

       
        J.Traczyk          

E. Puczyńska

 

       

 

         

M.Toczydłowska-Góral

 

       

K.Kordy

 

       

 

 

 

 

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz