Realizacja zajęć pozalekcyjnych, zdw i kół zainteresowań

w roku szkolnym 2020/2021 I semestr

 

Nazwisko i imię

 

Rodzaj zajęć

Termin realizacji

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

koła zainteresowań

Abuzareba Marzena

 

Warsztat wokalny

 Literacka herbatka

 Koło biblioteczne

wt 14.00-14.45 2x w miesiącu

wt 14.00.14.45 1x w miesiącu

1x w miesiącu według potrzeb

Błaszczak Agnieszka

zdw matematyka

geografia

konsultacje według potrzeb

pt co 2 tyg13.20-14.09

Ciecierska Ewelina

zdw

konsultacje według potrzeb

 

 

Gaweł Iwona

zdw j.polski

koło fotograficzne
według potrzeb

pn 14.10-14.55

Gumieniak Małgorzata

przyroda, biologia

konsultacje  według potrzeb

 

 

Krotke Maciej

zdw j.polski
konsultacje według potrzeb

 

 

Kuryłowicz Marta

doradztwo zawodowe
konsultacje  według potrzeb

 

 

Kucharczyk Rafał

 

WF
konsultacje według potrzeb

czw. 15.00-15.45

 

Skwierczyńska Ewa

zdw j. angielski

konsultacje  według potrzeb

 

 

Stasiewicz Anna

zdw j. niemiecki

konsultacje  według potrzeb

 

czw.14.55-15.30

Szajewski Mariusz

zdw matematyka

konsultacje według potrzeb

 

ostatni piątek miesiąca 14.10

Traczyk Jolanta

zdw

konsultacje  według potrzeb

 

 

Wilczewska Barbara

zdw matematyka
konsultacje według potrzeb

 

 

Wojciuk Olga

 

j. angielski

konsultacje według potrzeb

 

Zajkowska Katarzyna

 

Koło fotograficzne
według potrzeb

koło historyczne
„Szkoła Pamięta”

 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE