KOCHANI!

Zbliżają się 100. urodziny wielkiego papieża Polaka – Jana Pawła II. Pamiętajmy o naszym rodaku. Postarajmy się w maju więcej dowiedzieć się o świętym Janie Pawle II. Prośmy o Jego wstawiennictwo w ważnych i trudnych dla nas sprawach.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Marta Nowik


Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica wstąpienia Polski do UE, rocznica zakończenia II wojny światowej.

Uczciliśmy święta majowe apelem on–line. Na stronie https://padlet.com/katarzynazajkowska/31s1fp58njxfv69u zamieszczone zostały materiały, które pozwalały zapoznać się z rocznicami, przybliżyć okoliczności i znaczenie wydarzeń, które upamiętniają. Pojawiła się propozycja świętowania poprzez piosenkę, taniec, quiz.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 roku.
Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 roku.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca 2020 roku.

 

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz