11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Jak co roku, w  listopadzie przyszedł czas na refleksję – kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Zastanawiamy się, co wiemy o tych wydarzeniach, czy doceniamy trud wielu pokoleń, starających się stworzyć jak najlepsze warunki do życia narodowego i społecznego. Z tej okazji, w sposób dostosowany do możliwości, świętujemy 11 listopada. Tym razem, w miejsce uroczystej akademii i wspólnych narodowych śpiewów, ograniczamy się do zdalnych obchodów.

Czytaj więcej: Odzyskanie niepodleglości 2020

 Informacja

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej w Białymstoku

W okresie od 9 do 29 listopada 2020r. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w klasach 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku odbywać się będzie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dyrektor wprowadza „Zasady organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku ze zwalczaniem Covid-19”

 Maria Kondzior - dyrektor szkoły

Zasady organizacji nauki zdalnej -----> pobierz

Zarządzenie nr 45 w sprawie ustalenia form prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 9.11-29.11.2020 r. ----> pobierz

 

 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE