Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu kl. 8 -----> zapoznaj się

KOMUNIKAT

 Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Informuję o najbliższych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

11 czerwca 2020r. - Boże Ciało - dzień ustawowo wolny

12 czerwca 2020r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16,17,18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych 26 czerwca 2020 r. informuję, że odbędą się jedynie spotkania uczniów z wychowawcami, które zostaną zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po opracowaniu trybu i terminu odbioru świadectw na stronie Szkoły zamieszczone zostaną szczegółowe informacje. Uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie nie będą mogli odebrać osobiście świadectwa, będą je mogli otrzymać w sekretariacie szkoły w okresie wakacji.

 Dyrektor Szkoły - Maria Kondzior

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z okazji Tygodnia Nauk Przyrodniczych odbył się online konkurs fizyczny "Wytęż umysł" oto wyniki:

I miejsce - Dominika Korzonek (kl. 8b)

II miejsce - Bartłomiej Kielak (kl. 7a)

III miejsce- Filip Sawko (kl. 8a)

Beata Surmacz

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE