Dzień Wody 2020 – Zmiana klimatu.

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody (World Water Day), który został uchwalony 22 grudnia 1992 roku rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, w tym roku brzmi ono „Zmiana klimatu”. Światowy Dzień Wody odbywa się w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego człowieka i warunkiem zachowania zdrowia. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Szacuje się, że ok. 10% populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Szczególnie trudna sytuacja panuje w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dane wskazują też na ogromne dysproporcje w dostępie do wody pośród osób z najwyższymi dochodami i tych najuboższych. Kluczowa jest również jakość wody. W wielu regionach o słabo rozwiniętej kanalizacji dochodzi do zanieczyszczenia wody pitnej bakterią E. coli. Ponad 700 dzieci poniżej piątego roku życia umiera każdego dnia z powodu biegunki związanej z zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi. Ok. 159 milionów ludzi pobiera wodę pitną z wód powierzchniowych, takich jak stawy i strumienie. Ok. 4 miliardów ludzi – prawie dwie trzecie ludności świata – doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku. 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać przesiedlonych przez znaczny niedobór wody do 2030 roku.  W wielu regionach świata za gromadzenie wody odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki, które muszą przemierzać codziennie wiele kilometrów w tym celu.

Tegoroczna edycja dotyczy wody w kontekście zmian klimatu oraz tego, jak oba tematy są ze sobą nierozerwalnie związane. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą wpłynie na ochronę zdrowia i ochronę życia na Ziemi, a bardziej wydajne korzystanie z wody ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Dzień języków obcych

Jak co roku  w naszej szkole prowadzone są działania promujące naukę języków obcych. Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie w tym roku ta akcja przybrała trochę inny kształt. Aby zachęcić was do nauki języka angielskiego przygotowaliśmy dla was prezentacje o kraju, gdzie język angielski jest językiem oficjalnym. Jest to państwo, które się nazywa IRLANDIA.

Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy 17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym Irlandii, ale również jednym z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. Organizowane są parady, imprezy, koncerty, a na cześć patrona Zielonej Wyspy wznoszone są toasty. O tym święcie i nie tylko znajdziecie informację w naszej prezentacji. Zachęcamy do oglądania.

Pani O. Wojciuk i pani B. Baranowska

prezentacja -----> zobacz

14 marca obchodziliśmy światowy dzień liczby Pi. W związku z tym zachęcam do zapoznania się z prezentacją przedstawioną w pdf dotyczącą genezy powstania tej liczby jak i ciekawostek z nią związanych.

prezentacja Pi ------> zobacz

 

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz