Szanowni Rodzice!

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne  w załączniku.Załączniki:
  1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
  2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
  3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiczną zmieniamy formułę rozpoczęcia roku szkolnego. Spotykamy się 1 września 2020. Na godzinę 10.00 zapraszamy uczniów na spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Na uczniów będą czekali przy wejściu do szkoły wychowawcy.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego i niezbędnych środków ochrony.

 

 Informacje na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Nr 30 Specjalnej im. Bł. E. Bojanowskiego w Białymstoku
od 01.09.2020r. w okresie epidemii.

Dyrektor Szkoły uprzejmie informuje, że w celach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nasza Szkoła wdrożyła wszystkie potrzebne procedury bezpieczeństwa.

Osoby przez nas zatrudnione oraz uczniowie i ich rodzice/ opiekunowie mają obowiązek ich przestrzegania. Szkoła dokłada wszelkich starań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. W związku z powyższym dyrektor przedstawia poniżej Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku od 01.09.2020r. w okresie epidemii.

 

Procedura funkcjonowania szkoły w warunkach  epidemii ------> zapoznaj się

 

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

1.      2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS

2.      2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS

3.      2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Życzenia na wakacje! Bądźcie bezpieczni! 

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
wszystkim Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Czytaj więcej: Życzenia wakacyjne 2020

 

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz