Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Od 26 października do 8 listopada 2020r.
Szkoła pracuje w następujący sposób:

Klasy:  8a, 7a, 6a, 4b, 4a/5a – nauczanie zdalne

Klasy:  2a/3a, 2b/3b, 5b, 6b, 8c  - nauczanie stacjonarne w szkole

Plan lekcji pozostaje bez zmian.

Maria Kondzior- dyrektor Szkoły

Informacja dla rodziców
Rada Rodziców informuje rodziców, że Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu NNW uczniów. Każdy rodzic zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka, od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie.

OGŁOSZENIE

 Mając na uwadze rosnące zagrożenie COVID-I9 w całym kraju dyrektor Szkoły przypominam iż należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- zachowanie dystansu między uczniami  w przestrzeniach wspólnych oraz stosować osłonę ust i nosa w trakcie pobytu w szkole

- zachowanie dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa

Zachęcam do zapoznania się i stosowania zasady DDMA, czyli:

 D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID - Prote GO Safe (bezpłatna)

Mam nadzieję, że wspólnie zaangażujemy się w przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Życzę Wszystkim wytrwałości i dużo zdrowia w nadchodzącym czasie.

Maria Kondzior - dyrektor Szkoły

Dzień Krajobrazu 2020

Dnia 20 października 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 30 w Białymstoku odbędzie się Dzień Krajobrazu. W tym roku w Polsce już po raz piąty obchodzimy Dzień Krajobrazu. Tegoroczne działania z okazji Dnia Krajobrazu są prowadzone pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff).

Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczenie kulturowe, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca. W naszej szkole przygotowano prezentację multimedialną, która będzie wyświetlana na monitorze szkolnym. Odbędą się spacery krajobrazowe, oraz nauczyciele biologii i geografii odbędą pogadanki tematyczne. 

Agnieszka Błaszczak i Małgorzata Gumieniak

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE