Projekt "Szkoła Współpracy".  

             W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanego wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Projekt Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły,  bo o nim mowa,ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną – rodzicami, uczniami i nauczycielami. W efekcie zrealizowanych działań w szkole zostanie opracowany i wdrożony program współpracy, przy czynnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. Zwiększy to aktywność wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną, ale też przyczyni się do budowania szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu w naszej szkole są: Dyrektor dr Maria Elżbieta Kondzior oraz nauczyciele mgr Teresa Konopko – koordynator projektu, mgr Maciej Krotke ; Rodzice: Jolanta Szapiel, Bożena Daszczuk; uczniowie: Jakub Szapiel, Sebastian Skorupski

      10.04.2015 r. zespół projektowy w składzie: J. Szapiel, B. Daszczuk (rodzice), J. Szapiel, S. Skorupski (uczniowie), T. Konopko, M. Krotke (nauczyciele) uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Panią Joannę Zaborowską. Celem szkolenia było m. in. przedstawienie uprawnień samorządu uczniowskiego i rady rodziców w realiach szkoły oraz zastanowienie się nad problemem usprawnienia funkcjonowania tych organów we współpracy z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły. Podczas szkolenia zespół projektowy wykonał również pracę plastyczną Szkoła marzeń, która obecnie wyeksponowana jest na gazetce szkolnej.

     Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie przez uczestników szkolenia debat na terenie szkoły. Ich tematem był stan i bariery rozwoju współpracy w szkole. W trakcie debat, organizowanych oddzielnie dla każdej z grup: rodziców, uczniów  i nauczycieli, uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkolną. Wszystkie debaty odbyły się w maju, uczestnicy byli bardzo zmotywowani, wykazali się kreatywnością i pomysłowością, a co najważniejsze chęcią współpracy.

     Podczas Dnia Otwartego szkoły w dniu 14.05.2015 r. gościliśmy Panią Iwonę Zaborowską, trenera, osobę prowadzącą warsztaty w ramach projektu Szkoła Współpracy. Przybliżyła ona zebranym rodzicom oraz nauczycielom ideę projektu Szkoła Współpracy, zapoznała zebranych z celami projektu. Jej wizyta oraz przekazane przez nią treści z pewnością przełożą się   na jakość współpracy wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną.

     Kolejny warsztat odbył się 08.06.2015 r. Ponownie uczestniczył w nim cały zespół projektowy, który przedstawił wnioski z przeprowadzonych debat oraz przygotowywał się do tworzenia programu współpracy, który zostanie wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016, poprzez wykonywanie konkretnych zadań. Podczas warsztatu omówione również zostało wspólne zadanie – niezwykle istotny element projektu.

    W dniu 15. 06.2015 r. Pani Teresa Konopko – koordynator projektu uczestniczyła  w niezwykle prestiżowej konferencji podsumowującej projekt. Odbyła się ona w Warszawie, Konferencję  uświetniła swoją obecnością Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.

Wspólne zadanie – Szkolne Mini ZOO

     Po pierwszym warsztacie zespół projektowy wraz z Panią Marią Kondzior – Dyrektorem Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku podjął decyzję, że wspólnym zadaniem realizowanym  w ramach projektu będzie stworzenie  szkolnego Mini ZOO. Kontakt naszych wychowanków ze zwierzętami ma szereg walorów terapeutycznych  i wychowawczych. Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym wykazuje szereg zachowań nieakceptowanych społecznie, często impulsywnych, gwałtownych i agresywnych. Przebywanie ze zwierzętami niweluje tego typu zachowania, umożliwia wyciszenie i wygaszenie negatywnych emocji, rozwija wrażliwość, opiekuńczość i poczucie obowiązku. Zadanie to zostało przedstawione i przedyskutowane z rodzicami, uczniami  i nauczycielami podczas debat oraz Dnia Otwartego Szkoły. Spotkało się  z entuzjastyczną reakcją zebranych. Pani Dyrektor Maria Kondzior wraz z Panią Teresą Konopko pokazały goszczącej w naszej szkole Pani Joannie Zaborowskiej oraz rodzicom i nauczycielom pomieszczenie, w którym zorganizowany zostanie  mini ogród zoologiczny oraz jego pierwszych mieszkańców – królika, żółwie, papugi i rybki akwariowe. Współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli podczas realizacji tego przedsięwzięcia będzie polegała na przygotowaniu odpowiednich pomieszczeń, oraz dostarczeniu większej ilości zwierząt, klatek i całego osprzętu związanego z opieką nad zwierzętami. 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE