Aktywna Tablica - międzyszkolna sieć współpracy.

Szkoła Podstawowa nr 30 uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Jednym z podjętych działań jest utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:

  • Szkoła Podstawowa nr 30 im. bł. E. Bojanowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie
  • Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 30 im. bł. E. Bojanowskiego uczestniczyła w międzyszkolnej sieci współpracy utworzonej przez CEN , w ramach sieci odbywały się konferencje i warsztaty.

Zapraszamy również do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, w tym scenariusze lekcji otwartych zrealizowanych w międzyszkolnej sieci współpracy.

Lekcje otwarte:

1) 14.03.2018 r. - Autorytet i wzór do naśladowania (kl.VII) - Szkoła Podstawowa nr 30

2) 12.04.2018 r. - Rozwiązywanie zadań dotyczących wyrażeń dwumianowych (kl.IV) - SP30

Spotkania w ramach międzyszkolnych sieci:

-Spotkanie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych-23.02.2018 r.

-Spotkanie nauczycieli klas VII-23.03.2018r.

-Spotkanie nauczycieli języków obcych-11.05.2018 r.

-"Kreatywność online i offline" - konferencja w SP42 w ramach międzyszkolnej sieci współpracy stosujących TIK w nauczaniu - 22.03.2018 r.

Scenariusze zajęć, przykłady dobrych praktyk:

-scenariusz zajęć godziny wychowawczej w kl.VII ----->pobierz

-scenariusz zajęć z fizyki w kl. III -----> pobierz

-scenariusz zajęć lekcji bibliotecznej ------>pobierz

-scenariusz zajęć z matematyki kl.IV ----->pobierz

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE