Baza szkoły

* Pracownia wyposażona w 15 komputerów z dostępem do Internetu

                                                                                                                                                                                      

*6 sal multimedialnych wyposażonych w tablice interaktywne

 

* Centrum multimedialne z dostępem do Internetu i drukarką

* Świetlica szkolna

 

 

* Możliwość korzystania w szkole z siłowni

* Biblioteka szkolna

 

 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE