Szkoła Podstawowa Nr 30 w Białymstoku
PRACUJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ METODĄ


BIOFEEDBACK

CO TO JEST BIOFEEDBACK I JAK PRZEBIEGA TRENING?

Biofeedback to technika usprawniania pracy mózgu.
Nazwę Biofeedback tłumaczy się: Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne. Elektrody przyklejone do głowy rejestrują fale mózgowe. Sygnał po wzmocnieniu jest przesyłany do komputera. Po przetworzeniu w oprogramowaniu Biofeedback, jest informacją zwrotną dla pacjenta, o tym - czy prawidłowo ćwiczy.  

 

W JAKICH WARUNKACH ODBYWA SIĘ TRENING?

Dziecko w wygodnym fotelu, w zrelaksowanej pozycji, obserwuje atrakcyjną, trójwymiarową grę.

 

CO JEST ZALECANE PRZED ROZPOCZĘCIEM TRENINGU ? 

 • Badanie psychologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie EEG

 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TRENING BIOFEEDBACK PROWADZONY W NASZEJ SZKOLE ?

Dla uczniów mających:

 • gorsze wyniki w nauce
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysortografię, dysgrafię)
 • zaburzenia uwagi
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy
 • stres i stany lęku


(Dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i problemami z koncentracją uwagi w większości wypadków mieszczą się w niższych pasmach częstotliwości fal mózgu w badaniu EEG (elektroencefalogramie) niż powinny mieć zgodnie ze swoim wiekiem).

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TRENINGU BIOFEEDBACK:

  • lepsza koncentracja i jej utrzymanie
  • większa uwaga
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji
  • zmniejszenie liczby błędów
  • lepsza pamięć
  • przyspieszone uczenie się
  • zwiększona odporność na stres
  • zahamowanie lęków, tremy
  • głębszy i łatwiej osiągalny relaks
  • lepsza samoocena
  • zwiększenie pewności siebie
  • lepsza samokontrola 

W treningu używa się wideogier trenujących zarówno koncentrację uwagi jak i relaksację, zatem uczymy nasz mózg w sposób bezstresowy rozwiązywać najtrudniejsze problemy.  

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE