Dokumenty do pobrania:

1) Podanie o promocję warunkową ---> pobierz

2) Statut Szkoły Podstawowej nr 30 ---->pobierz

3) Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 30 ---> pobierz

4)  Program naprawczy frekwencji uczniów SP30 --->pobierz

5) Program współpracy z rodzicami w SP30 -->pobierz

Procedury :

1) Procedura realizacji dwóch klas w jednym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 30 w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego --->pobierz

 -podanie o dopuszczenie ----->pobierz

2) Procedury bezpieczeństwa ucznia w Szkole Podstawowej nr 30 im. bł. Edmunda Bojanowskiego. --->pobierz

3) Procedura realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 30 w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego ----->pobierz

4) Zasady organizacji zdalnej nauki w okresie pandemii Covid-19 --->pobierz

5) Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 --->pobierz

Regulaminy:

1) Regulamin korzystania z boiska ----> pobierz

2) Regulamin wolontariatu  ---->pobierz

3) Regulamin przyznawania statuetek "Mundek" ----> pobierz

4) Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych -----> pobierz

5) Regulamin organizowania wycieczek -----> pobierz

6) System reagowania na zachowania uczniów ----->pobierz

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE