Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku składają serdeczne podziękowania rodzicom, uczniom i przedstawicielom instytucji współpracujących ze szkołą i biorących udział w ewaluacji zewnętrznej Publicznego Gimnazjum nr 23 w Białymstoku, którą w marcu 2014 roku przeprowadzili wizytatorzy Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Dzięki Waszym odpowiedziom udzielanym podczas ankietowania, wywiadów i obserwacji bezpośredniej szkoły dowiedzieliśmy się, które działania naszej szkoły zyskały uznanie i akceptację środowiska, a które wymagają naszej pracy w celu ich poprawy.

Zapoznaj się z raportem ------>http://www.npseo.pl/action/raports

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE