Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku składają serdeczne podziękowania rodzicom i uczniom biorących udział w ewaluacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku, którą w styczniu 2016 roku przeprowadzili wizytatorzy Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Dzięki Waszym odpowiedziom udzielanym podczas ankietowania, wywiadów i obserwacji bezpośredniej szkoły dowiedzieliśmy się, które działania naszej szkoły zyskały uznanie i akceptację środowiska, a które wymagają naszej pracy w celu ich poprawy.
 
Zapoznaj się z raportem ------> http://www.npseo.pl/action/raports

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE