X Wojewódzka Konferencja Metodyczna

Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania

Dnia 15 marca 2016r. w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury SPODKI w Białymstoku, odbyła się X Wojewódzka Konferencja Metodyczna pt. Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania.

Czytaj więcej: X Wojewódzka Konferencja Metodyczna -15.03.2016 r.

Program X WOJEWÓDZKIEJ Konferencji

Metodycznej w Białymstoku 15.03.2016 r. g. 9.30

Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania

WOAK „Spodki” ul. św. Rocha 14

9.00                 Rejestracja uczestników Konferencji

9.30                 Oficjalne otwarcie Konferencji

10.00-12.00      Część wykładowa:

10.00               Spektrum autyzmu, jako zaburzenie neurorozwojowe - Anna Klimek, specjalista psychologii klinicznej, Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka w Białymstoku

10.30               Dziecko z ADHD w szkole - Agata Kumaniecka, psycholog, psychoterapeuta, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

11.00               Diagnoza systemowa w pracy z dzieckiem niedostosowanym i wykluczonym społecznie - Elżbieta Potempska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS w Warszawie

11.30               Alternatywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, założenia i potencjalne efekty –Dr Elżbieta Krysztofik-Gogol, Uniwersytet w Białymstoku

12.00               Teatr KumonoqueJak Gyom został starszym panem, wg. tekstu Lecha Kołakowskiego, w reżyserii Pawła Gorszewskiego, muzyka Bartosz Gorszewski, scenografia Joanna Kijak występują: Agnieszka Kempista, Dominika Cicha, Angelika Korolczuk, Kamil Makowski

Przerwa kawowa       

 

12.45-14.15    Część warsztatowa:

Warsztat 1-     Diagnoza systemowa w pracy z dzieckiem niedostosowanym i wykluczonym społecznie - Elżbieta Potempska, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS w Warszawie

Warsztat 2   -  Elementy procedury mediacyjnej w trudnościach wychowawczych – ustalanie areny konfliktu na linii dziecko-dziecko i dorosły-dziecko- Sylwia Małachowska i Marcin Szargiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Warsztat 3   -  Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą - Bartosz Zdziech i Jolanta Traczyk, Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku

 

Czytaj więcej: X Wojewódzka Konferencja Metodyczna

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE