Materiały z konferencji do pobrania z IX edycji:

 

 

"Świadomość wychowawcza białostockich rodzin" (A.S. Kreczko)- pobierz

"Wolniej znaczy szybciej-zmiana widzenia problemu" (L. Koterba, A. Szauer)- pobierz

 "Wychowanie podmiotowe" (E. Czerkacz) - pobierz

"Chcę, potrafię, działam" (S. Moczydłowski) - pobierz

 "Różne strategie w sytuacjach braku motywacji do kontaktu" (L. Koterba, A. Szauer)-pobierz

 "Motywacja w pracy z dziećmi - ujęcie teoretyczne" (I. Dawidowicz)-pobierz

 

IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna

Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym                    i niedostosowanej społecznie

Dnia 16 marca 2015r. w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury SPODKI w Białymstoku, odbyła się IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna pt. Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

Konferencję objęto honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty zorganizowali: Zespół Szkół nr 17 w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku, Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji 21 Oddział w Białymstoku. 

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, w tym specjaliści z zakresu szeroko pojętej pomocy dzieciom i ich rodzinom, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Swoją obecnością zaszczycili konferencję przedstawiciele władz miasta oraz osobistości z różnych instytucji na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą. Samą konferencję otworzył Spektakl „Świniopas” J. Ch. Andersena, przygotowany przez uczniów gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie pod kierownictwem artystycznym Urszuli Kisielewskiej.

Ideą konferencji, podzielonej tradycyjnie na blok teoretyczny i warsztatowy, było pogłębienie wiedzy i podzielenie się doświadczeniem z zakresu skutecznych strategii wychowawczych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, szczególnie w obszarze wspomagania motywacji do zmiany.

Prezentowane zagadnienia teoretyczne objęły dyskusję nad świadomością wychowawczą białostockich rodzin na podstawie badań empirycznych ks. prof. dr hab. Adama Skreczko, psychologicznymi wymiarami procesów motywacyjnych w wychowaniu dzieci i młodzieży (Ireneusz Dawidowicz), prezentacje praktycznych programów pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie (Sławomir Moczydłowski, Anna Szauer, Lucjan Koterba). Część teoretyczną zakończyło ciepło przyjęte, emocjonalne wystąpienie Elżbiety Czerkacz, która podzieliła się bogatym doświadczeniem z pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w Rodzinnym Domu Dziecka.

W drugiej części konferencji odbyły się trzy specjalistyczne warsztaty, na których ich uczestnicy mogli praktycznie doskonalić swoje kompetencje w zakresie budowania kontaktu motywującego, komunikacji motywującej, budowania wizji zmiany siebie wychowanków  na podstawie doświadczanego przez nich sukcesu.

W opinii zarówno organizatorów jak i uczestników IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, okazała się sukcesem i ważnym przyczynkiem do promocji profilaktyki zagrożenia niedostosowania społecznego dzieci  i młodzieży.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI W ZAKŁADCE "KONFERENCJA".

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE