REGULAMIN IX Wojewódzkiej Konferencji

Metodycznej w Białymstoku

 

 

Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej

 niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie

WOAK „Spodki” ul. św. Rocha 14

Białystok, 16 marca 2015 r., g. 10.00

 Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorami Konferencji są: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku, Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji 21 Oddział w Białymstoku.
 2. Honorowym patronatem co roku obejmują Konferencję Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Kurator Oświaty.
 3. IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna jest kontynuacją wcześniejszych konferencji o tematach:
 • Wczesna profilaktyka dzieci i młodzieży szansą na bezpieczną szkołę,
 • Problemy z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji - Jak możemy mu pomóc?,
 • Bezpieczeństwo w szkole – profilaktyka i interwencja,
 • Dziecko krzywdzone – podejście interdyscyplinarne,
 • Współczesne zagrożenia w okresie kryzysu tożsamości dziecka,
 • Terapeutyczne i interpersonalne wymiary konfliktu,
 • Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie - rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza,
 • Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy a pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie.
 1. Konferencja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku „Spodki” ul. Św. Rocha 14 dn. 16 marca 2015r., w godz. 10.00 – 15.00
 2. IX Edycja WKM skierowana jest głównie do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

Cele Konferencji:

 1. Pogłębienie wiedzy na temat procesów motywacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do zmiany w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.
 2. Dzielenie się dobrym praktykami z zakresu wzmacniania motywacji do zmiany u dzieci i młodzieży w pracy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej..
 1. Promocja nowoczesnych metod i technik pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie.
 2. Wskazanie możliwości interdyscyplinarnej współpracy specjalistów w zakresie pomocy uczniom zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa

 1. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej z zaznaczeniem imienia, nazwiska i reprezentowanej instytucji, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru warsztatu, w którym planuje się uczestniczyć na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dla uczestników zewnętrznych IX Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej dostępne są warsztaty nr 1 i 3, warsztat nr 2 jest zarezerwowany dla pracowników Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku.
 3. Z uwagi, że liczba miejsc jest ograniczona (80-100 osób na wykłady i 50 na warsztaty) o zaproszeniu i udziale w konferencji oraz w wybranym warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany przypisania do warsztatu z powodów organizacyjnych.
 4. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 5. Dodatkowe pytania i uwagi prosimy kierować na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Program IX Konferencji Metodycznej w Białymstoku

 Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej

 niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie

WOAK „Spodki” ul. św. Rocha 14

Białystok, 16 marca 2015r., g. 10.00

10.00  Spektakl „Świniopas” wg J. Ch. Andersena, przygotowany przez uczniów gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie pod kierownictwem artystycznym Urszuli Kisielewskiej

10.15  Oficjalne otwarcie Konferencji

10.30-13.00    Część wykładowa:

10.30   Świadomość wychowawcza białostockich rodzin - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Kapłan archidiecezji białostockiej, profesor doktor habilitowany nauk teologicznych, kierownik katedry teologii pastoralnej małżeństwa i rodziny na Wydziale Studiów  nad Rodziną UKSW w Warszawie

11.00   Teoretyczne aspekty procesów motywacyjnych w wychowaniu dzieci – Ireneusz Dawidowicz, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

11.30   Chcę, potrafię, działam – program przygotowujący wychowanków do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego życia w środowisku pozainstytucjonalnym - Sławomir Moczydłowski, Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji społecznej w Goniądzu

12.00    Wolniej znaczy szybciej -  zmiana widzenia problemu. Najbardziej efektywne metody pracy i komunikacji z młodzieżą wymagającą - niedostosowaną społecznie - Lucjan Koterba i Anna Szauer, Salezjański  Dom Młodzieżowy w Różanymstoku

12.30     Wychowanie podmiotowe, metody i praktyka na podstawie doświadczeń wyniesionych z pracy z młodzieżą w Placówce Rodzinnego Domu Dziecka – Elżbieta Czerkacz, MOPR Białystok

13.00    Przerwa kawowa                                                                            

13.30-15.00    Część warsztatowa:

Warsztat 1   -   Najbardziej efektywne metody pracy i komunikacji z młodzieżą niedostosowaną społecznie –  Lucjan KoterbaAnna Szauer, Salezjański  Dom Młodzieżowy w Różanymstoku

Warsztat 2   -   Dialog motywujący jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie – Katarzyna Kaszek-Idźkowska, Ośrodek Profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP w Białymstoku

Warsztat 3   -   Motywacja do zmiany a doświadczenie sukcesu u dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Zadania wychowawcy - Monika Gilewska, Sylwia MałachowskaPoradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 1 w Białymstoku