Program X WOJEWÓDZKIEJ Konferencji

Metodycznej w Białymstoku 15.03.2016 r. g. 9.30

Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania

WOAK „Spodki” ul. św. Rocha 14

9.00                 Rejestracja uczestników Konferencji

9.30                 Oficjalne otwarcie Konferencji

10.00-12.00      Część wykładowa:

10.00               Spektrum autyzmu, jako zaburzenie neurorozwojowe - Anna Klimek, specjalista psychologii klinicznej, Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka w Białymstoku

10.30               Dziecko z ADHD w szkole - Agata Kumaniecka, psycholog, psychoterapeuta, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

11.00               Diagnoza systemowa w pracy z dzieckiem niedostosowanym i wykluczonym społecznie - Elżbieta Potempska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS w Warszawie

11.30               Alternatywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, założenia i potencjalne efekty –Dr Elżbieta Krysztofik-Gogol, Uniwersytet w Białymstoku

12.00               Teatr KumonoqueJak Gyom został starszym panem, wg. tekstu Lecha Kołakowskiego, w reżyserii Pawła Gorszewskiego, muzyka Bartosz Gorszewski, scenografia Joanna Kijak występują: Agnieszka Kempista, Dominika Cicha, Angelika Korolczuk, Kamil Makowski

Przerwa kawowa       

 

12.45-14.15    Część warsztatowa:

Warsztat 1-     Diagnoza systemowa w pracy z dzieckiem niedostosowanym i wykluczonym społecznie - Elżbieta Potempska, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS w Warszawie

Warsztat 2   -  Elementy procedury mediacyjnej w trudnościach wychowawczych – ustalanie areny konfliktu na linii dziecko-dziecko i dorosły-dziecko- Sylwia Małachowska i Marcin Szargiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Warsztat 3   -  Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą - Bartosz Zdziech i Jolanta Traczyk, Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku

 

 

REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEJ Konferencji

Metodycznej w Białymstoku

Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania

WOAK „Spodki” ul. św. Rocha 14

Białystok, 15 marca 2016r., g. 9.30

 

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorami Konferencji są: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku, Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji 21 Oddział w Białymstoku.
 2. X Wojewódzka Konferencja Metodyczna jest kontynuacją wcześniejszych konferencji o tematach:
 • Wczesna profilaktyka dzieci i młodzieży szansą na bezpieczną szkołę,
 • Problemy z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji - Jak możemy mu pomóc?,
 • Bezpieczeństwo w szkole – profilaktyka i interwencja,
 • Dziecko krzywdzone – podejście interdyscyplinarne,
 • Współczesne zagrożenia w okresie kryzysu tożsamości dziecka,
 • Terapeutyczne i interpersonalne wymiary konfliktu,
 • Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie - rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza,
 • Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy a pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie.
 • Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

3. Konferencja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku „Spodki” ul. Św. Rocha 14 dn. 15 marca 2016r., w godz. 9.30 – 14.30, będzie się składać tradycyjnie z części wykładowej i warsztatowej.

4. X Edycja WKM skierowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny oraz wszystkich zainteresowanych tematem diagnozy, terapii i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży.

Cele Konferencji:

 1. Pogłębienie wiedzy na temat diagnozy, profilaktyki oraz terapii dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu szkolno-wychowawczego.
 2. Dzielenie się dobrym praktykami z zakresu pracy diagnostycznej, terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami adaptacyjnymi.
 1. Prezentowanie metod i technik pracy diagnostycznej i terapeutycznej z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie.
 2. Wskazanie możliwości interdyscyplinarnej współpracy specjalistów w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście przeciwdziałania niedostosowaniu społecznego.

 

Zgłoszenia uczestnictwa

 1. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej z zaznaczeniem imienia, nazwiska i reprezentowanej instytucji oraz (opcjonalnie)numeru warsztatu, w którym planuje się uczestniczyć na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Z uwagi, że liczba miejsc jest ograniczona (100 osób w części teoretycznej, 60 w części warsztatowej) o zaproszeniu i udziale w konferencji oraz wybranym warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany przypisania do warsztatu z powodów organizacyjnych.
 3. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 4. Rejestracja uczestników trwa od dnia 29.02.2016 do 11.03.2016.
 5. Rejestracja w dniu konferencji odbywa się w godzinie 9.00-9.30. Prosimy o punktualność.

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE