X Wojewódzka Konferencja Metodyczna

Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania

Dnia 15 marca 2016r. w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury SPODKI w Białymstoku, odbyła się X Wojewódzka Konferencja Metodyczna pt. Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe wyzwania.

 

Konferencję, objętą honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty zorganizowali: Zespół Szkół nr 17 w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji    i Kultury w Białymstoku, Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji 21 Oddział w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, w tym specjaliści z zakresu szeroko pojętej pomocy dzieciom i ich rodzinom, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Swoją obecnością zaszczycili konferencję przedstawiciele władz województwa i miasta oraz osobistości z różnych instytucji na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży. Konferencję uświetniły występ Chóru miasta Białegostoku oraz spektakl Teatru Kumonoque pt. Jak Gyom został starszym panem, wg tekstu Lecha Kułakowskiego, w reżyserii Pawła Gorszewskiego.

Ideą konferencji, podzielonej tradycyjnie na blok teoretyczny i warsztatowy, było pogłębienie wiedzy i podzielenie się doświadczeniem z zakresu diagnozy, terapii i psychoprofilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym niedostosowaną społecznie i zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Prezentowane zagadnienia teoretyczne objęły dyskusję nad nowymi zjawiskami w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera, pracę z dzieckiem z ADHD ze szczególnym uwzględnieniem aspektu edukacyjnego i wychowawczego, metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną w modelu systemowym oraz alternatywne metody terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem artetrapii, terapii tańcem, ruchem i dramą.

W drugiej części konferencji odbyły się trzy warsztaty, na których ich uczestnicy mogli praktycznie doskonalić swoje kompetencje z zakresu umiejętności negocjacyjnych w kontekście komunikacji uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzić oraz mediacyjnych w przypadku konfliktu uczeń-uczeń, pogłębić praktyczne umiejętności diagnostyczne i rozumienie systemowego podejścia do pracy z dziećmi i ich rodzinami oraz poznać podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą technikami psychodramatycznymi.

W opinii zarówno organizatorów jak i uczestników X Wojewódzka Konferencja Metodyczna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, miała bardzo wysoki poziom merytoryczny i po raz kolejny okazała się bardzo ważnym przyczynkiem do propagowania idei dzielenia się wiedzą i praktyką z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W ZAKŁADCE GALERIA

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE