,,Diligentiae" - za pilność” 2019 r.

Dnia 2 września 2019 roku podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku wręczone zostały medale ,,Diligentiae" - za pilność”. Medal, który  jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem  w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia. W roku szkolnym 2019/2020 medale „Diligentiae – za pilność” z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymały uczennica Oliwia Okulicz wraz z nauczycielką panią Agnieszką Błaszczak.

 

Medale „Diligentiae- za pilność” - 2018 r.

Dnia 3.09.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku odbyły się miejskie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 90 uczniom i 90 nauczycielom medale „Diligentiae- za pilność”. Wśród dzisiaj wyróżnionych  znaleźli się Szymon Kołodowski i pani Beata Ewa Wielgat.


Medale "Diligentiae - za pilność".

Dn. 05.09. 2017 roku podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 w Zespole szkół Rolniczych wręczone zostały medale ,,Diligentiae" - za pilność”.

Medal otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia. W roku szkolnym 2017/2018 medale „Diligentiae – za pilność” otrzymali uczeń Piotr Kaliszewicz wraz z nauczycielką panią Olga Wojciuk oraz uczeń Marek Czarnak wraz z nauczycielką panią Teresa Konopko. Oddziaływania pedagogiczne i terapeutyczne pozwoliły na rozwój zainteresowań i pasji dziecka. Marek jest uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Nauczycielka wspiera ucznia w uczestnictwie w treningach pływackich, mobilizuje podczas zawodów sportowych. Marek w pełni zintegrował się z zespołem klasowym. Samodzielnie potrafi rozwiązywać pojawiające się niepowodzenia szkolne. Uczeń potrafi  kontrolować  swoje emocje ,w sposób kulturalny zwraca się do kolegów i koleżanek. Jego droga do samodzielności  jest trudna ,wymaga samodyscypliny i pomocy terapeutycznej. Dzięki  pracy wychowawcy w rozwój zainteresowań sportem Marek stał się wzorem dla innych uczniów.

Medal "Diligentiae - za pilność"

1 września 2016 roku podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017 w Auli Magna w Pałacu Branickich wręczone zostały medale ,,Diligentiae" - za pilność”. Medal otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia. W roku szkolnym 2016/2017 medale „Diligentiae – za pilność” otrzymały uczennica Anna Kozłowska wraz z nauczycielką panią Beatą Surmacz.

Medal "Diligentiae - za pilność"

Dnia 2 września podczas oficjalnych miejskich uroczystości inaugurujących nowy rok  szkolny 2015/2016 w Auli Magna w Pałacu Branickich wręczone zostały medale "Diligentiae - za pilność"  dla najlepszych uczniów, jak również nauczycieli - ich opiekunów. Medal "Diligentiae - za pilność" otrzymał z rąk Pana Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego uczeń szkoły podstawowej Jakub Rakus oraz jego wychowawca Maciej Krotke. Gratulujemy!!!

 

Więcej artykułów…

  1. Medal

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE