Obecnie szkoła nie prowadzi rekrutacji 

 

W związku z obowiązującymi przepisami RODO proszę o przeczytanie, uzupełnienie i podpisanie Zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną. CV bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną nie będą brały udziału w rekrutacji.

rekrutacja pracowników ----->pobierz