Opłata za obiady wynosi 3,20 za dzień.
Każdego miesiąca należy uzgodnić z sekretariatem szkoły jaką wpłatę należy dokonać za dany miesiąc.
Wpłatę uiszczamy do dnia 28 każdego miesiąca.
na numer konta

 

76 1240 2890 1111 0010 3857 0420

Prosimy poinformować rodziców korzystających ze świadczeń społecznych o szybkie zgłoszenie się do MOPR w celu otrzymania stosownej decyzji.

 

Informacja

Z dniem 1.10.2020r. rusza w naszej szkole żywienie uczniów  w formie cateringu. Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,20 zł.

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów proszone są o wypełnienie stosownej deklaracji i złożenie jej do dnia 18.09.2020r. w sekretariacie szkoły oraz uiszczenie stosownej opłaty na konto nr 76 1240 2890 1111 0010 3857 0420

Opłata za okres 1.10.2020-31.10.2020 wynosi – 67,20 zł

Prosimy rodziców korzystających ze świadczeń społecznych o szybkie zgłoszenie się do MOPR w celu otrzymania stosownej decyzji.

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE