Opłata za obiady wynosi 3,20 za dzień.
Każdego miesiąca należy uzgodnić z sekretariatem szkoły jaką wpłatę należy dokonać za dany miesiąc.
Wpłatę uiszczamy do dnia 28 każdego miesiąca.
na numer konta

 

76 1240 2890 1111 0010 3857 0420

Prosimy poinformować rodziców korzystających ze świadczeń społecznych o szybkie zgłoszenie się do MOPR w celu otrzymania stosownej decyzji.