*** Opinie uczniów kl. VIII 2019/2020

 „Bardzo dziękuję za możliwość i dostanie szansy na ukończenie szkoły, za życzliwość ,wyrozumiałość i zaangażowanie nauczycieli, będę bardzo miło wspominał czas spędzony w szkole. Trochę szkoda, że to już koniec nauki, bo było fajnie.”

Filip  kl. 8

  „Wszystko oceniam bardzo dobrze: atmosferę, nauczycieli, bezpieczeństwo , pomoc specjalistów. Polecam tę szkołę innym uczniom”.

Adrian kl. 8

   "Ogólnie wyrozumiali i fajni nauczyciele, można było z nimi o wszystkim porozmawiać i uzyskać pomoc. Wsparcie można było uzyskać od pani psycholog. Obsługa szkoły też na plus. Dobrze czułem się w tej szkole. "

Mateusz  kl. 8

"Bardzo podoba mi się atmosfera panująca w tej szkole oraz wspaniała kadra pedagogiczna. Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości".

 Dominika kl. VIII

"Atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna, ciekawie prowadzone lekcje, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość realizacji dwóch lat nauki w ciągu jednego roku szkolnego  –  to atuty tej szkoły, które trudno przecenić".

 Cyprian, kl. VIII

 "Kiedy okazało się, że będę kontynuowała naukę właśnie w tej szkole, miałam pewne wątpliwości. Całkiem niepotrzebnie – SP nr 30 w Białymstoku w stu procentach spełniła moje oczekiwania. Znalazłam tu nowych przyjaciół oraz nauczycieli i specjalistów, którzy mnie wspierali, pomagając dostrzec to, co we mnie najlepsze".

 Gabrysia, kl. VIII

*** Opinie uczniów kl. VIII 2018/2019

 

Mocną stroną naszej szkoły jest panująca w niej  atmosfera oraz wspaniała kadra pedagogiczna. No i możliwość realizacji dwóch lat w ciągu roku – tego nie ma w żadnej innej szkole.

Michał kl. VIII

 

W tej szkole najbardziej podoba mi się możliwość realizacji dwóch lat nauki w ciągu jednego roku szkolnego oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

 Rafał kl. VIII

 

Ta szkoła pomogła mi nadrobić zaległości z poprzednich lat. Egzaminu ósmoklasisty nie stanowi już dla mnie przeszkody na drodze dalszej edukacji.

Hubert kl. VIII

 

 Trudno jest znaleźć szkołę, która uczy, rozwija, pomaga uwierzyć w siebie i motywuje  do nauki? Mi się udało.

 Julita kl .VIII

*********************************** 

W tej szkole nadrobiłem zaległości z poprzednich lat. Dzięki temu nie obawiam się już egzaminu gimnazjalnego.

                                                           Damian, klasa III C

***

Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości i przekonałam się, że warto się uczyć.

                                                            Diana, klasa III C

***

Ta szkoła uczy, rozwija, pomaga uwierzyć w siebie i motywuje do nauki.

                                                           Konrad, klasa III C

***

Bardzo podoba mi się atmosfera panująca w tej szkole oraz wspaniała kadra pedagogiczna. Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości.

 Ania kl. III

***

 W tej szkole najbardziej podoba mi się to, że można zrealizować dwa lata nauki w ciągu jednego roku szkolnego. Bardzo atrakcyjna jest również możliwość wyjazdu na Zieloną Szkołę pod koniec roku szkolnego.

 Natalia kl. III

  

 Kiedy okazało się, że będę kontynuował naukę właśnie w tej szkole, miałem pewne wątpliwości. Całkiem niepotrzebnie – ZS 17 w Białymstoku w stu procentach spełnia moje oczekiwania. Znalazłem tu nowych przyjaciół, nauczycieli i specjalistów, którzy mnie wspierają, pomagają dostrzec to, co we mnie najlepsze.

 Adam, kl. III

 W bieżącym roku szkolnym kończę naukę w gimnazjum. Bardzo żałuję, że będę musiał rozstać się z tą szkołą. Nigdzie nie znalazłem takiego wsparcia, jak tutaj.

 Aleksander, kl. III

 

  ,,W tej szkole jest miejsce dla każdego dziecka, bez względu na trudności jakie posiada. Szkoła dba o kontakt z rodzicem, nauczyciele przekazują informacje rodzicom na bieżąco. Nauczyciele budują u dzieci wiarę we własne możliwości.Okazują zainteresowanie dziecku (zarówno nauczyciele jak i specjaliści). Budują z uczniami relacje oparte na wzajemnym szacunku. Przywracają uczniom chęć do nauki (poprzez wykorzystywanie ich dobrych stron, nagradzanie). Dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i to zarówno fizycznego jaki i psychicznego. ‘’

 

,,Czujemy, że dzieci  tu są bezpieczne, są dostrzegane, są chwalone za najmniejsze postępy. Dostrzega się wkład dzieci w wykonywanie zadań.’’

 

,,Wiele pracy wkłada dyrektor szkoły. Jest osobą pozytywnie postrzeganą. Zajęcia dostosowane do możliwości dziecka, jego stanu zdrowia, potrzeb, stwierdzonych problemów, trudności. Wsparcie specjalistów zależne od rodzaju problemów.Dużo rozmawiają z uczniami, słuchają ich.’’

 

,,Uczniowie są zachęcani do współpracy z nauczycielem poprzez motywowanie, dobre słowo. Organizacja zajęć z wykorzystaniem biofeedbacku. Dzieci maja wyjścia na zewnątrz - na basen. Dzieci potrzebujące mają zapewnione obiady, opiekę świetlicową.’’.

 

,,Uważamy, że gdyby nie ta szkoła to nasze dzieci miałyby więcej problemów, nie otrzymałyby pomocy w rozwiązaniu swych problemów, nie poradziłyby sobie. ‘’

 

Wypowiedzi rodziców pochodzą z wywiadu grupowego z rodzicami przeprowadzonego przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w Szkole Podstawowej nr 30

 

w czasie ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2016 roku

   

   "Zespół Szkół nr 17 wszechstronnie wspiera rozwój dziecka. Nauka odbywa się w niewielkich grupach. Dzięki temu dzieci nie są anonimowe. Indywidualne podejście gwarantuje zauważenie potrzeb, trudności i sukcesów każdego ucznia. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pomagają w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia rozwijanie zainteresowań. Dla rodziców niezwykle istotne jest bezpieczeństwo zapewniane na terenie szkoły. Ważny jest również stały kontakt z nauczycielami i wychowawcą klasy w celu wymiany informacji o dziecku, czego skutkiem są postępy w nauce oraz pozytywne zmiany  w zachowaniu."

 Pani Mariola Kalinowska, mama ucznia naszej szkoły

***

      "Prowadzę rodzinny dom dziecka w Białymstoku. Część dzieci  będących pod moją opieką ukończyła już Zespół Szkół nr 17, a niektóre jeszcze tu uczęszczają. Moi podopieczni w swoim rozpoczynającym się dopiero życiu, przeżyli  już  wiele trudnych, często  traumatycznych sytuacji. Zdecydowałem się na wybór szkoły, która jest nieduża, w której dziecko i jego problemy nie znikają  „w tłumie”. W Zespole Szkół nr 17 wiem, co się dzieje z moimi wychowankami - na bieżąco jestem informowany o ewentualnych problemach z zachowaniem, czy trudnościami w nauce. Razem  z  Dyrekcją, psychologami, terapeutami i wszystkimi nauczycielami, uczącymi w tej szkole, mamy wspólny cel - pomóc dzieciom i młodzieży pokonać ich trudności i zapewnić lepszy start do samodzielności." 

Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 17

                                      Pan Jacek Czerkacz                       

*** 

Moim zdaniem to  dobra szkoła. Mogłem zrealizować dwa lata nauki w ciągu jednego roku szkolnego. Atmosfera jest super.

 Patryk

***

To  bombowa szkoła!!! Można szybko dostać dobrą ocenę. W dodatku  nauczyciele  są „spoko”,  pomagają i rozumieją różne sytuacje. 

Uczeń kl.III PG 23

***

Z poprzedniego gimnazjum  mnie wyrzucili, a tutaj chodzę od 2 lat. Mam szansę ukończyć szkołę, żeby później zdobyć jakiś zawód.

 Bartek

***

Do Publicznego Gimnazjum nr 23 uczęszczam od dwóch lat i słyszałam o nim różne, nieprawdziwe opinie. Obalam wszystkie mity o naszej szkole i sugeruję, aby samemu się przekonać, jak tu przebiega nauka. Bardzo podoba mi się to, że nauczyciele rozumieją moje problemy, a uczniowie pracują nad sobą i swoim zachowaniem. Wielu absolwentów  kontynuuje naukę w dobrych szkołach ponadgimnazjalnych i osiąga sukcesy w dalszym życiu.

Martyna Kopaczel

                                                                        Ucz.kl.III PG 23

 ***

 Zmieniłam swoją szkołę na Publiczne Gimnazjum nr 23, ponieważ z poprzedniej zostałam  wyrzucona za  nieobecności. Kiedy przyszłam pierwszy raz na lekcję, miałam duże obawy, które okazały się zupełnie niepotrzebne. W szkole panuje miła atmosfera a  nauczyciele pomagają  uczniom. Są również psycholodzy, z którymi można porozmawiać, „wygadać się” i  dzięki temu, poczuć się lepiej. Zdobyłam tu również nowe koleżanki i nowych kolegów, a nawet się  zaprzyjaźniłam. Bardzo się cieszę, że mam  szansę ukończyć gimnazjum z dobrymi ocenami i wybrać wymarzoną szkołę średnią. 

Milena Olechnowicz 

Ucz. kl. III PG23

 ***

 Naukę w Publicznym Gimnazjum nr 23 rozpoczęłam w 2012 roku. Znalazłam się tu, ponieważ sprawiałam problemy wychowawcze  w swojej macierzystej szkole. W„ gimnazjum na Orlej” dostałam szansę na to, aby się zmienić. Zaczęłam zdobywać dobre oceny, na które nie miałam szansy w poprzedniej szkole. Nauczyciele traktują  każdego z nas indywidualnie, pomagają uporać  się z brakami w nauce (co w moim przypadku było bardzo ważne). Na lekcjach panuje miła atmosfera, nie tylko się uczymy, ale również żartujemy. Zajęcia są ciekawe, dzięki czemu mam ochotę na nie przychodzić.  Przykro mi, że w tym roku kończę naukę w tej szkole. Mam nadzieję, że nauczyciele z  PG 23 pomogą  innym tak samo, jak pomogli  mi. 

Kornelia  Leszewicz

Kl.III B

***

Ta szkoła pokazała mi, że warto się uczyć.

                                                         Tomek, klasa III A

***

W tej szkole nadrobiłem zaległości z poprzednich lat.

                                                          Adrian, klasa III A

***

Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości.

                                                           Sylwia, klasa III A

***

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym przez trzy lata nauki w gimnazjum, nie bałem się przystąpić do egzaminu gimnazjalnego.

                                                          Łukasz, klasa III A

***

Ta szkoła uczy, rozwija, pomaga uwierzyć w siebie.

                                                          Martyna, klasa III A

 

 Dziękujemy, czekamy na więcej opinii na temat naszej szkoły.

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE