Programy  profilaktyczno -  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 30