Podania do pobrania:

1) Podanie o promocję warunkową -----> pobierz

2)Podanie o realizację 2 klas w jednym roku ------> pobierz

3) Podanie o egzaminy klasyfikacyjne ----> pobierz

4)Podanie o egzaminy poprawkowe -------> pobierz

5)Podanie o przyznanie godzin nauczania indywidualnego ----->pobierz

6)Podanie o przyjęcie do szkoły------> pobierz

7)Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego------> pobierz

8)Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy------> pobierz

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE