GODZINY PRACY DYREKTORA:

        Poniedziałek      7.30 – 12.30

        Wtorek               10.00 – 16.00

        Środa                 10.00 – 16.00

        Czwartek            10.00 – 16.00

            Piątek              10.00 – 16.00

    

Skargi i sprawy pilne rozpatrywane są w godzinach pracy Dyrektora,
jeżeli nie zakłóca to planowej, bieżącej pracy.

 

Rodzicu pamiętaj!

Rodzice w ramach swojej aktywności w szkole mogą:

  • uczęszczać na zebrania klasowe i inne organizowane w szkole, by mieć bieżące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w klasie dziecka, jak i w całej społeczności szkolnej, do której ono uczęszcza
  • kontaktować się z nauczycielami indywidualnie i pytać o osiągnięcia i trudności dziecka
  • przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka
  • Prosić o interwencję i pomoc w sprawach, które budzą niepokój.
 
W związku z zagrożeniami związanymi z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz zatruciami nowymi substancjami psychoaktywnym tzw. dopalaczami, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował materiał, który może okazać się przydatny aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom w szkole.


Opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat skutecznych działań profilaktycznych mających a celu zapobieganie używaniu narkotyków przez młodzież, a także wskazówki, gdzie szukać i jak korzystać z zasobów zamieszczonych stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących profilaktyki  narkomanii oraz innych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Załącznik:
pdf.gif Profilaktyka narkomanii w szkole

ROZWÓJ DZIECKA

http://www.ibe.edu.pl/pl/component/itpgooglesearch/search?q=rozw%C3%B3j+dziecka+wiek+szkolny

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W ŚWIECIE MULTIMEDIÓW

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=2135

 

RODZICU PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE TWOJEGO DZIECKA W SIECI!!

 

      zobacz koniecznie

Poradnik Rodzica

1) Pomoc pedagogiczno-psychologiczna-(PORADNIK  DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI)--->Pobierz

2) Materiały dla rodziców do pobrania na stronie www.ore.edu.pl

 

Placówki wspierające dzieci, młodzież, rodziców oraz szkołę:

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ; ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 85 744 53 50; www.poradnia.bialystok.pl

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34 ;www.ppp2.bialystok.pl/

3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66

4. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT) Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23

5. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAPBiałystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24 www.stowarzyszeniedroga.ayz.pl

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK) Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28  www.mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

7. Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64  http://www.rops-bialystok.pl/20,318,stowarzyszenie-monar-punkt-konsultacyjny.html

 Telefony zaufnia:

  • 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl
  • 0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę
  • 800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
  • 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

Ochrona dziecka przed przemocą.

Misja Fundacji Dzieci Niczyje:

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując naszą misję:

-Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić.

-Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.

-Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.

-Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną.

-Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

http://fdn.pl/o-fundacji

http://krajowepartnerstwo.fdn.pl/

 

Ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym

http://fdn.pl/wykorzystywanie-seksualne-dzieci

na tej stronie znajdziesz materiały dla rodziców:

Jak możesz ochronić swoje dziecko?

Na co należy zwrócić uwagę, żeby móc ochronić swoje dziecko przed niebezpieczeństwem?Sygnały ostrzegawcze

Uważnie obserwując dziecko można dostrzec pewne wskazówki świadczące o tym, że mogło ono doświadczyć czegoś złego. Poznaj zachowania, które mogą być sygnałem ostrzegawczym,

Etapy rozwoju seksualnego dzieci.

Seksualność jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka, także dziecka. Poniżej przedstawiamy przykłady normalnych zachowań seksualnych dzieci.

Poznaj zagrożenia

Sprawcy wykorzystywania seksualnego zadają sobie wiele trudu, aby zbliżyć się do dzieci i zdobyć ich zaufanie. Mogą np. wyróżniać dziecko, zasypując je niespodziankami, albo poświęcając mu szczególnie dużo uwagi.

Tu znajdziesz materiały do pobrania:

 http://fdn.pl/materialy-do-pobrania?cat1=446&cat2=663&cat3=1234

 

Wychowanie dzieci bez przemocy

Z dzieckiem można porozumieć się bez przemocy. Trzeba tylko wiedzieć jak.

Rodzice muszą się nauczyć wielu rzeczy. Nie tylko karmienia, przewijania, usypiania. Przede wszystkim porozumiewania się z dzieckiem. Kiedy z jego ust, oprócz słodkiego: "mama" i "tata", pada co chwila: "nie!", zamiast się złościć, nauczmy się szukać ukrytej pod nim treści.

http://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/1,79350,13610114,Jak_reagowac__gdy_dziecko_sie_zlosci__Wychowanie_bez.html

Na stronie Fundacji Dzieci Niczyje są do pobrania artykuły przydatne rodzicom na następujące tematy:

Co zamiast klapsa? - film dla rodziców

Stop dla klapsa!

Co zamiast klapsa? 

Stop dla potrząsania dzieckiem

Jak zachęcać dziecko do współpracy?

Pochwały mają moc!

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Czym są granice i jak z sukcesem stawiać je dziecku? 

Co zamiast krzyku - jak mówić do dziecka, żeby nas słuchało?

Jak powiedzieć dziecku "NIE"?

 

http://dobryrodzic.fdn.pl/wychowanie-bez-przemocy-0

10 wskazówek, jak wychować dziecko bez przemocy

 http://www.dziecirosna.pl/przedszkolak/wychowanie/10_wskazowek_jak_wychowac_dziecko_bez_przemocy.html

 http://jakreagowac.pl/jak_wychowywac_bez_przemocy.html

 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE