Problemy wychowawcze – Jak je rozwiązywać?

W procesie wychowawczym istotne są relacje między rodzicami a dziećmi, miłość, szacunek, wzajemne zrozumienie, silne  więzi emocjonalne w rodzinie.

Rodzicu, w relacjach z dzieckiem:

  • bądź cierpliwy, opanowany, nie mów krzykiem; rozmawiaj spokojnie, pamiętaj, że agresja rodzi agresję;
  • nie szufladkuj, nie przypinaj łatki złego dziecka  - w efekcie trudniej mu będzie uwierzyć w siebie, swoją wartość; 
  • bądź konsekwentny - jasno i wyraźnie wytyczaj granice, dbaj o ich zachowanie; konkretnie formułuj swoje wypowiedzi;
  • okazuj dziecku miłość, szacunek, poświęcaj dużo uwagi, rozmawiaj - dziecko powinno wiedzieć, że jest bezgranicznie kochane i może liczyć na rodziców; zawsze słuchaj uważnie, nie przerywaj, nie komentuj, zadawaj pytania i pozwól dziecku przedstawić swój punkt widzenia;
  • chwal, doceniaj, motywuj do dobrych zachowań, nagradzaj pochwałą, uściskiem ale nie przekupuj dziecka nagrodami rzeczowymi;
  • bądź wzorem i oparciem dla dziecka – źródłem problemów wychowawczych jest najczęściej brak rodzicielskiej miłości, uwagi, poczucia bezpieczeństwa (rodzic nigdy nie ma czasu) lub rygorystyczny sposób wychowania, stosowanie kar, niewłaściwe wzorce zachowań dorosłych, które dziecko powiela.

Rodzicu, buduj silną więź z dzieckiem poprzez:

  • pomoc dziecku w rozwijaniu pasji, zainteresowań – organizuj wspólne wyjazdy na wystawy, koncerty, rozgrywki sportowe; wyjścia do kina, teatru; rozmawiaj na interesujące dziecko tematy;
  • zapewnienie wspólnego odpoczynku i posiłku – wspólne przebywanie i działania budują atmosferę jedności, dają poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że jest czas na wspólne bycie razem;
  • prowadź rozmowy w gronie rodzinnym, uważnie słuchaj, spokojne argumentuj – rozmowy dają szansę pokojowego rozwiązywania konfliktów i wyjaśniania niedomówień, poznania wzajemnych opinii i modyfikacji przekonań; tworzą przestrzeń do budowania silnych więzi z dzieckiem.