Wskazówki dla rodziców

Wskazówki  ułatwiające  zorganizowanie nauki w  warunkach  domowych

Zapewnienie komfortu pracy w domu 

  • przygotowanie stałego miejsca do pracy z odpowiednim oświetleniem i wyposażeniem (biurko, stolik, krzesło przystosowane do wzrostu dziecka; przygotowanie niezbędnych przyborów szkolnych, zeszytów, książek);
  • usunięcie z pokoju przedmiotów, które mogą dziecko rozpraszać;
  • częste  wietrzenie pokoju;
  • dbanie o miłą atmosferę w domu (zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju, unikanie krytyki, docenianie osiągnięć dziecka, chwalenie i nagradzanie);
  • mądra pomoc dziecku w nauce (monitorowanie pracy, udzielanie wskazówek, naprowadzenie na prawidłowy tok myślenia, zachęcanie do samodzielnej pracy).

Ustalenie planu dnia

  • określenie czasu na naukę i odpoczynek, zabawę (godziny i zakres nauki w domu powinien być zgodny z dotychczasowym planem lekcji;  należy uwzględnić w planie przerwy relaksacyjne – max 15 min).

Przygotowanie grafiku zadań

  • zapisywanie w grafiku bieżących zadań zleconych przez nauczycieli z uwzględnieniem terminu realizacji; umieszczenie grafiku w widocznym miejscu.