ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Zajęcia Terapii pedagogicznej to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. 

GRAFIK ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

 

Materiały do pobrania:

1)SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI i DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA---->pobierz

2)SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI i DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ, WIEK SZKOLNY 7-10 LAT------->pobierz

3)SYMPTOMY DYSLEKSJI U GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH------->pobierz

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE