mgr Magdalena Toczydłowska - Góral

 Godziny pracy: 

Poniedziałek

14.00-15.00

 Wtorek

12.15-13.15

 Środa

9.00-12.00

 Czwartek

13.00-15.00

 Piątek

8.20-11.20

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro dziecka.  Uczniowie mogą zwrócić się o pomoc, gdy:

   – chcą porozmawiać o tym, z czym sobie nie radzą

   – mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę,

   – mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi,

   – oni sami lub inne osoby ze społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad,

   – chcą opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, uspokoić.

 Od psychologa można oczekiwać:

 • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów,
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej,

 • dyskrecji, wsparcia, zrozumienia.

Psycholog szkolny współpracuje z różnymi placówkami wspierającymi rodzinę i dziecko:

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, ul. Mickiewicza 31/2, Białystok, tel. 85732 86 66

 • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA, ul. Generała Franciszka Kleberga 8
  15-001 Białystok, tel. 85 652 54 94

 • Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji przy Stowarzyszeniu ETAP, ul. Włókiennicza 7, 15 – 464 Białystok, tel. 85 744 52 24

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital kliniczny- Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ul. Waszyngtona 17, Białystok

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

 • Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka”, 15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1tel. +48 85 74 22 788,

Jeśli jesteś rodzicem i przeżywasz trudności związane z wychowaniem dziecka, nie radzisz sobie ze stresem rodzicielskim, trudnymi sytuacjami zapoznaj się z 10 WSKAZÓWKAMI KU TEMU BY STAĆ SIĘ LEPSZYM RODZICEM :

1.Miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci. Jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz dziecku miłość , przydając je , całując i mówiąc mu „Kocham Cię”, tym bardziej  będzie chało udowodnić, że na nią zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.

2.  Słuchaj uważnie tego  co mówi Twoje dziecko.

Interesuj się tym, co robi i co czuje. Zapewnij je,  że jest silne  uczucia nie  są czymś złym, jeśli  wyraża  się je w odpowiedni sposób . Im  częściej będziesz to robić, tym rzadziej  będziesz  musiał(a) je dyscyplinować.

3.Granice są potrzebne nawet w najbardziej kochającym się związku,

w którym ludzie potrafią się słuchać. Bycie rodzicem polega między im mymi na wyznaczaniu granic . Pamiętaj, że jest czymś naturalnym i normalnym, że dziecko testuje owe granice. To nie jest niesforność, ale część procesu uczenia się. Dzieci czują się bezpieczniej, jeśli trzymasz się granic które wyznaczyłeś(-aś) (pod warunkiem że są realistyczne ), nawet jeśli od czasu do czasu  na nie narzekają.

4. Śmiech pomaga rozładować  napięte sytuacje.

Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje  dawać im  radość. Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie na  śmiech, kiedy tylko jest to możliwe.

5.Postrzeganie  świata z  perspektywy dziecka

i  wyobrażanie sobie, co czuje Twoje Dziecko,  jest kluczem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij sobie, jak się czułeś(-aś), kiedy byłeś(-aś)  dzieckiem i jak niezrozumiały wydawał Ci się świat dorosłych, kiedy miałeś(-aś) poczucie, że potraktowano Cię niesprawiedliwie

6.Chwal i zachęcaj swoje dziecko .

 

Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze  zachowywało  i zachęcaj je do podejmowania wysiłków. Chwal je za dobre zachowania i staraj się  ignorować te nie właściwe  Im częściej będziesz zrzędzić , tym rzadziej Twoje dziecko będzie Cie słuchać.

7.Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowałbyś (szanowałabyś) dorosłego .

Pozwól mu uczestniczyć w podejmowaniu decyzji , szczególnie tych, które go  dotyczą. Uważnie wysłuchaj jego zdania. Jeśli masz zamiar powiedzieć  mu  coś przykrego, zastanów się, jakby to zabrzmiało, gdybyś powiedział(-a) to komuś  dorosłemu . Przeproś, jeśli postąpiłeś (-aś) niewłaściwie.

8.Ustal porządek dnia.  

Małe dzieci  będą się czuły  bezpieczniej  i łatwiej będzie wam  uniknąć konfliktów , jeśli ustalisz jasny  porządek dnia. Będą się czuły  lepiej, jeśli wyprowadzisz stałe pory posiłków, snu , i głośnych zabaw.

9. W każdej rodzinie  potrzebne są  pewne zasady,

 jednak  staraj się  zachować  elastyczność w wypadku  bardzo małych dzieci. Kiedy  już ustalisz  zasady obowiązujące w Twojej rodzinie , bądź konsekwentny(-a). Dzieci mogą się poczuć bardzo niepewnie, jeśli jednego dnia wprowadzisz jakąś zasadę, a następnego dnia ją odwołasz. Czasami trzeba ustalić odmienne zasady obowiązujące poza domem,  które należy wyjaśnić dziecku.

10. Nie zapominaj o własnych potrzebach.

Jeśli to wszystko zaczyna za bardzo przypominać ciężką pracę i czujesz, że brakuje Ci cierpliwości, przeznacz trochę czasu tylko dla siebie. Zrób coś, co sprawia ci przyjemność. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że tracisz panowanie nad sobą, albo że w każdej chwili możesz krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.

Obecnie mnóstwo dzieci i młodzieży zmaga się z problemem depresji,

Rodzicu, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 Depresja u dzieci i młodzieży- najważniejsze informacje:

 

 • na depresję cierpią nie tylko dorośli. Coraz częściej dotyka ona dzieci. Zwłaszcza w okresie dojrzewania!
 • dzieci na różne sposoby pokazują nam, że dzieje się z nimi coś złego, jedne będą przygnębione i wycofane, u innych obserwować będziemy pogorszenie zachowania, drażliwość, problemy w szkole
 • wystąpieniem depresji są szczególnie zagrożone dzieci, o niekorzystnej sytuacji rodzinnej (choroby, nałogi członków rodziny, występowanie przemocy)
 • do wystąpienia depresji może się też przyczynić środowisko szkolne, np. nadmierne wymagania stawiane przez nauczycieli, zły klimat w szkole lub klasie,  brak wsparcia
 • do objawów depresji zaliczamy smutek, ograniczenie lub rezygnacje z dotychczasowych zainteresowań, spowolnienie lub pobudzenie, nawracające myśli o śmierci,  wzrost lub spadek apetytu, zmianę wzorca snu (np. wczesne wybudzanie się, problemy z zasypianiem), trudności szkolne

1) Wiem więcej- potrafię pomóc! Depresja i próby samobójcze u młodzieży --> przeczytaj

2) Gdzie szukać pomocy? ---> przeczytaj