KOMUNIKAT

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 30 w Białymstoku mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) finansowanej ze środków publicznych w NZOZ Gabinet Stomatologiczny – Zofia Kostecka, ulica Koszykowa 7, 15-046 Białystok.

W ramach umowy lekarz dentysta będzie wykonywał :

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem  świadczeń ortodoncji) do ukończenia  18 roku życia,

- profilaktyczne świadczenia dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Godziny pracy gabinetu:

- poniedziałek, wtorek, czwartek: 1400 – 1900

- środa, piątek: 800 – 1400  

W celu umówienia wizyty kontakt telefoniczny: 85 741 28 22;  +48 601 321 829. 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE