VIII FINAŁ Konkursu o zasięgu wojewódzkim „Życie z FAS- dziękuję nie piję”- „Wiem więcej- lepiej chronię”  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku     

   W dniu 09.01.2019 r. odbył się Finału VIII Konkursu o zasięgu wojewódzkim „Życie z FAS- dziękuję nie piję”- „Wiem więcej- lepiej chronię”, objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Białegostoku. Konkurs rozpoczęła pani Dyrektor Maria Kondzior, przywitała wszystkich zebranych, przypomniała ideę Konkursu,  przedstawiła Honorowy Patronat Prezydenta Białegostoku, oraz  nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 30: Beatę Ewę Wielgat oraz Olgę Wojciuk pracujące w Komitecie Organizacyjnym Konkursu. Pani Beata Wielgat przedstawiła 15 finalistów Konkursu z 6 szkół:

-  Białegostoku: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 24, Szkoły Podstawowej Nr 30, Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych

- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach.

         Pani Wielgat przedstawiła panie pracujące w Jury Konkursu oraz kryteria oceny prac zawarte w regulaminie:

- Barbara Jocz- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, Edukator FAS

- Dominika Anna Jopa- psycholog w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku

- Barbara Wilczewska- wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30 w Białymstoku

- Beata Ewa Wielgat- nauczyciel szkoły Podstawowej Nr 30 w Białymstoku, Edukator FAS.

   Następnie uczestnicy Konkursu przedstawiali swoje prace.  Wypowiedzi uczniów były bardzo ciekawe, wzruszające, dojrzałe, świadczące o znajomości problematyki FAS. Pani Dyrektor Maria Kondzior wręczyła podziękowania nauczycielom, którzy wspierali swoich uczniów w przygotowywaniu się do udziału w Konkursie. Następnie wręczono nagrody i dyplomy finalistom i laureatom.

Laureatami Konkursu zostali:

  • w kategorii Praca plastyczna:

I miejsce: Aleksandra Wojciuk uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku

                 Aleksandra Multan uczennica Szkoły Podstawowej Nr 30 w Białymstoku

II miejsce: Weronika Bojanowska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach,

III miejsce: Piotr Saniukowicz uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku.

  • w kategorii Ulotka profilaktyczna:

I miejsce: Paweł Skorupski uczeń Szkoły Podstawowej Nr 24 w Białymstoku,

II miejsce: Rozalia Bagińska uczennica Zespołu szkół handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku,

III miejsce: Jakub Nikołajuk uczeń Szkoły Podstawowej Nr 30 w Białymstoku.

Sponsorami Konkursu byli: NSZZ „Solidarność” PO i W w Białymstoku oraz osoby prywatne. Na zakończenie pani Dyrektor pogratulowała sukcesów, zaprosiła na słodki poczęstunek oraz do udziału w kolejnej IX już edycji Konkursu.

Regulamin VIII Konkursu „Życie z FAS- dziękuję nie piję” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 Konkurs plastyczny „Wiem więcej- lepiej chronię”

regulamin -->pobierz

formularz zgłoszeniowy --> pobierz

Oświadczenie --> pobierz

Oświadczenie --> pobierz

Konkurs literacki pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Szkoła Podstawowa Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza do udziału w kolejnej, VII edycji Konkursu „Życie z FAS? – Dziękuję, nie piję!”

Czytaj więcej: Zaproszenie

"Życie z FAS - dziękuję, nie piję!"

25.10.2016 r. odbył się finał VI Konkursu „Życie z FAS – dziękuję nie piję” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Czytaj więcej: Zycie z Fas2016

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE