Wizyta Małżonki Prezydenta RP w naszej szkole.

Grupa świetlicowa „Aniołki” z naszej szkoły, wybierając osoby, którym można sprawić świąteczną niespodziankę, wytypowała w tym roku Parę Prezydencką. Dzieci razem z nauczycielami napisały list, a na odpowiedź z Warszawy długo nie musiały czekać. Dziś odwiedziła je Pierwsza Dama. 

 

W środę 27.11.2019 r. Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku. Dołączyła do zajęć świetlicowych, podczas których wspólnie z uczniami dekorowała świece bożonarodzeniowe wykonane wcześniej przez samych uczniów. Pracy towarzyszyły rozmowy o obchodzonym święcie patrona placówki oraz o planowanych przez dzieci andrzejkowych zabawach.

Podczas spotkania dzieci pytały Pierwszą Damę o jej ulubione kolory, najchętniej wybierane przez Prezydenta potrawy czy zwierzęta Pary Prezydenckiej. Ponieważ niektórzy uczniowie znają podstawy języka niemieckiego, którego nauczycielem jest Agata Kornhauser-Duda, nie zabrakło wymiany spostrzeżeń nt. zapożyczeń w języku polskim i korzyści płynących z poznawania obcych kultur.

Następnie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z rodzicami dzieci, a w trakcie rozmów z przedstawicielami kadry pedagogicznej zapoznała się z misją szkoły. W trakcie spotkania z nauczycielami rozmawiano o wielopłaszczyznowych przyczynach trudności w nauce oraz o niesprzyjających rozwojowi dzieci wzorcach wynoszonych ze środowisk, z których pochodzą. Małżonka Prezydenta zauważyła, że tym, co szczególnie pomaga uczniom białostockiej placówki jest umożliwianie im rozwoju na miarę własnych możliwości oraz dostosowanie toku nauki do indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Kadra prowadzi działania resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, ale też warsztaty dla rodziców, co znacznie poszerza efekty pracy z dziećmi. Pierwsza Dama podziękowała pedagogom za ich ogromny wkład w polepszanie sytuacji całych rodzin, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy. Życzyła im jak najwięcej sukcesów własnych oraz ich podopiecznych. W wizycie uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta, Rafał Rudnicki.

Zapraszamy do obejrzenia przepięknych zdjęć w galerii!

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE