5 XII – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. 

Dziękuję wszystkim Wolontariuszom działającym przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Białymstoku za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Życzę dużo siły do kolejnych inicjatyw oraz satysfakcji z dotychczasowej pracy.

Agnieszka Błaszczak


 

Szkolny Klub Wolontariusza 

Dnia 21 października 2020 roku odbyło się spotkanie wolontariuszy działających w naszej szkole. Podczas spotkania przypomniano regulamin, omówiono cele i działania wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza oraz przyjęto wstępny plan pracy na rok szkolny 2020/2021. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy herbatce i ciastku. Odbył się też minikonkurs wiedzy o wolontariacie.

Agnieszka Błaszczak


 

OGŁOSZENIE!

Serdecznie zapraszamy do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Prawa wolontariusza.

 1. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza może należeć młodzież Szkoły Podstawowej
  Nr 30 w Białymstoku oraz rodzice.
 2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

Obowiązki wolontariusza.

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
  w SKW (załącznik 2).
 2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie
  i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu SKW.

Opiekunowie: Agnieszka Błaszczak i Anna Daniewicz

 

„Ośmiu Wspaniałych”

Miło nam poinformować, że wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza Ilona Roszkowska ( ucz. Kl. VIII D) i Mateusz Piotrowski otrzymali Dyplomy Finalisty za udział w XXV białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemki”.

Z powodu pandemii nie odbyła się, zaplanowana na 24 marca 2020 Gala wręczania statuetek Wspaniały Wolontariusz, Wspaniała Wolontariuszka laureatom Konkursu.

Ilonce i Mateuszowi składamy serdeczne podziękowania za ofiarną, kreatywną pracę charytatywną. Życzymy sukcesów w życiu osobistym i społecznym. Rodzicom finalistów składamy serdeczne gratulacje.

Beata Wielgat i Anna Daniewicz – opiekunki SKW


Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu na rok 2019/2020---> pobierz

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE