Realizacja zajęć pozalekcyjnych, zdw i kół zainteresowań

w roku szkolnym 2020/2021 II semestr

 

Nazwisko i imię

 

Rodzaj zajęć

Termin realizacji

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

koła zainteresowań

Abuzareba Marzena

 

Warsztaty taneczne

 Literacka herbatka

1x w miesiącu 2

Błaszczak Agnieszka

zdw matematyka

geografia

konsultacje według potrzeb

piątek 13.20-14.05

Ciecierska Ewelina

zdw  konsultacje

 

według potrzeb

Gaweł Iwona

zdw j.polski

koło fotograficzne

czwartek 14.10-14.55

Gumieniak Małgorzata

przyroda, biologia  konsultacje 

 

wtorek 14.05-14.55

Krotke Maciej

zdw j. polski konsultacje

 

według potrzeb

Kuryłowicz Marta

doradztwo zawodowe
konsultacje 

 

według potrzeb

Kucharczyk Rafał

 

Koło sportowe

według potrzeb

 

Skwierczyńska Ewa

 j. angielski konsultacje 

 

poniedziałek 9.40-10.25

Stasiewicz Anna

j. niemiecki konsultacje 

 

poniedziałek 13.10-13.55

Szajewski Mariusz

zdw matematyka

konsultacje według potrzeb

 

metanoia drugi wtorek m-ca

piątek 14.05-14.55

Traczyk Jolanta

zdw

konsultacje  według potrzeb

 

 

Wilczewska Barbara

zdw matematyka
konsultacje według potrzeb

 

ostatni piątek m-ca 14.05-14.44

Wojciuk Olga

 

j. angielski

konsultacje według potrzeb

czwartek 12.20-13.00

Zajkowska Katarzyna

 

Koło fotograficzne
według potrzeb

koło historyczne
„Szkoła Pamięta”

wtorek 9.40 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE