Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 

w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

ROK 2020

1.Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły w dokumentach wewnętrznych w związku z potwierdzeniem tej nazwy uchwałą NR XVIII/281/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9.12.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białegostoku.

2.Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 17.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

3.Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 12.03.2020 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 21-22-23 kwietnia 2020 r.

4.Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku ze zwalczaniem Covid-19.

5.Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 24.03.2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

6.Zarządzenie nr 05a/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 27.03.2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

7.Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 01.04.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

8.Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 08.04.2020r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

9.Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 10.04.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

10.Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 10.04.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych  przez niego ocenach w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

11.Zarządzenie nr 9a/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 15.04.2020 r. w sprawie zmiany dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

12.Zarządzenie nr 9b/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur przedłużenia etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej w Białymstoku.

13.Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 27.04.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

14.Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 29.04.2020r. w sprawie zmiany terminów egzaminu ósmoklasisty. 

15.Zarządzenie nr 11A/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczania uczniom/nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 30 Specjalnej w Białymstoku szkolnego sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć edukacyjnych kształcenia na odległość lub wykonywania pracy zdalnej.

16.Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 14.05.2020 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

17.Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Białegostoku w okresie pandemii Covid-19.

18.Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych i konsultacji dla klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku w dniach 25-29.05.2020 r.

19.Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

20.Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

21.Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

22.Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

23.Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

24.Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 10.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

25.Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

26.Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

27.Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 19.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

28. Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia lekcji skróconych dnia 24 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

29. Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

30.Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 26.06.2020 r. w sprawie powołania zespołu nadzorującego do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniu 7 lipca 2020r.

31. Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. 

32. Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zestawu podręczników na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

33.Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 29.06.2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

34. Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia  3.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

35. Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 27.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 30 Specjalnej im. bł. E. Bojanowskiego w Białymstoku w warunkach epidemii, oraz regulaminu biblioteki i regulaminu świetlicy w warunkach epidemii.

36. Zarządzenie nr 32/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 27.08.2020 r. w sprawie włączenia na okres próbny dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

37. Zarządzenie nr 33/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania komisji kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. bł.E. Bojanowskiego 

38.Zarządzenie nr 34/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 28.08.2020 r. w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej.

39. Zarządzenie nr 35/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 28.08.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. bł. E. Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

40. Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 01.09.2020 r. w sprawie objęcia w roku szkolnym 2020/2021 nauczaniem hybrydowym oddziału łączonego klasy 7b/8b Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

41. Zarządzenie nr 37/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku z dnia 21.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowanych na pomoc zdrowotną nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku.

ROK 2019

1. Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia karty rejestru wyjść grupowych w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym oraz obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami.

2. Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego rozkładu przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

3. Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 11.02.2019 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

4. Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 11.02.2019 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.

5. Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 29.03.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

6. Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 09.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.

7. Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 11.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

8. Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 20.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2013 z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu organizowania wycieczek w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku.

9.Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia wniosków o dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego oraz w sprawie wykazu podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym.

10. Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 21.05.2019 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym w dniach 3-5 czerwca 2019 r.

11. Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia lekcji skróconych w dniach 13 i 17 czerwca 2019 roku.

12. Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 28.06.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

13. Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 26.08.2019 r. w sprawie powołania komisji kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku.

15. Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

16. Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 09.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

17. Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

18. Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia lekcji skróconych w dniach 19 i 20 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

19. Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

20.Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu komputerowego użyczonego przez Urząd Miejski w ramach projektu :"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa " na dzień 31.12.2019 r.

 

ROK 2018

1. Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 03.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury skreślenia z listy uczniów w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

2. Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 5.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

3. Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 08.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa ucznia w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym cecycycw Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

4. Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie zmiany Procedury monitorowania podacestawy programowej w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

5.Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowanych na pomoc zdrowotna nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

6.Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 15.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 30 w Białymstoku.

7.Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

8.Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 15.02.2018 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w dniach 18,19,20.04.2018 r.

9.Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 29.03.2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

10.Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 05.04.2018r. zmieniające zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w dniach 18,19,20.04.2018 r.

11.Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 10.05.2018r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł, Edmunda Bojanowskiego.

12. Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 16.05.2018r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia dodatkowych egzaminów gimnazjalnych w dniach 04,05,06 czerwca 2018 r.

13. Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 24.0452018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z załącznikami. 

14.Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 13.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia Procedury ewidencjonowania wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz postępowania ze zniszczonymi i nieaktualnymi podręcznikami w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. bł. E. Bojanowskiego w Białymstoku.

15. Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 13.06.2018r. w sprawie wprowadzania lekcji skróconych w dniu 21.06.2018 r.

16.Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 18.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

17.Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 27.06.2018r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30.

18. Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

19.Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia Szkolnego Zestawu podręczników na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 30

20. Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ustalenia procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30

21.Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30

22. Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej.

23. Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 27.08.2018 r. w sprawie powołania komisji kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki  w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego

24.Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2018/2019.

25. Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.  

26.Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

27. Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

28. Zarządzenie nr 29/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 03.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia lekcji skróconych w dniu 12.10.2018 r.

29. Zarządzenie nr 30/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 03.10.208 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego w dniu 4.10.2018 r. w godzinach 11.30-16.00

30. Zarządzenie nr 31/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 13.11.2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu próbnych egzaminów ósmoklasisty.

31. Zarządzenie nr 32/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 13.11.2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu próbnego egzaminu gimnazjalnego.

32. Zarządzenie nr 33/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku w dniu 27 listopada 2018 r.

33. Zarządzenie nr 34/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 12.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia lekcji skróconych w dniu 21.12.2018 r.

34. Zarządzenie nr 35/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

35. Zarządzenie nr 36/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu komputerowego użyczonego przez Urząd Miejski w ramach projektu : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa" na dzień 31.12.2018 r. 

ROK 2017

1. Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego w sprawie skontrum zbiorów biblioteki szkolnej.

2. Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej z dnia 01.09.2017 r.

3. Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku z dnia 01.09.2017 r.

4. Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powołania komisji kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

5. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 01 .09. 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2017/2018.

6. Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły w dokumentach wewnętrznych w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXXIII530/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

7. Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

8. Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku.

9.Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 20.10.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dn. 24.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji dwóch klas w jednym roku szkolnym w ZS17 w Białymstoku.

10. Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 27.11.2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia próbnych egzaminów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego w roku szkolnym 2017/2018

11. Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 06.12.2017 r. w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego na podstawie art. 138 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2138 z późń. zm.)

12. Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia lekcji skróconych w dniach 21-22.12.2017 r.

13. Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego z dnia 13.12. 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury reagowania w sytuacji podejrzenia cyberprzemocy oraz nadużywania mediów elektronicznych obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. E. Bojanowskiego.

 

 Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 17

ROK 2017

1.Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z  dnia 17 lutego 2017r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w dniach 19, 20, 21.04.2017r.

2.Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z  dnia 1 marca 2017r. zmieniające zarządzenie nr 1 z dnia 17.02.2017r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w dniach 19, 20, 21.04.2017r.

3. Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT – 7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki z zakłady budżetowe w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku.

4. Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

5. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku.

6. Zarządzenie nr 5a/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku.

7. Zarządzenie nr 5b/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 22 czerwca  2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku.

8. Zarządzenie nr 5c/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian w statucie szkoły.

9. Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

10. Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zestawu podręczników na rok szkolny 2017/2018.

11. Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku.

12. Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej.

13. Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku.

14. Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku.

15. Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Protokolantów w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

16. Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

Rok 2016

1.Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie powołania samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego.

2.Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro netto dla Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku.

3. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 22 lutego2016r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej w dniu 05.04.2016r.

4. Zarządzenie nr 4/2016  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 22.02.2016r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w dniach 18,19,20.04.2016r. 
 
5. Zarządzenie nr 5/2016  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.03.2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
6.Zarządzenie nr 6/2016  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia dodatkowych  egzaminów gimnazjalnych w dniach 01,02,03.06.2016r. 

7.Zarządzenie Nr 7 /2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Przechowywania i Wydawania Kluczy w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

8.Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w r.szk. 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

9.Zarządzenie Nr  9/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zestawu podręczników na rok szkolny 2016/2017

10.Zarządzenie Nr 10 /2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w r.szk. 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku.

11.Zarządzenie  Nr 11/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu mienia w jednostce oświatowej – Zespół Szkół nr 17 w Białymstoku.

12.Zarządzenie  Nr 12/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 

13.Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany terminu egzaminu poprawkowego w r. szk. 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku.

14.Zarządzenie  Nr 14/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2016/2017.

15.Zarządzenie  Nr 15/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2016r.  w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej.

16.Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bhp.

17.Zarządzenie  Nr 17/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17  w  Białymstoku z dnia  30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017.

18.Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z  dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2016/2017.

19.Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.

20.Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku.

21.Zarządzenie Nr 21/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku.

22.Zarządzenie  Nr 22/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17  w  Białymstoku z dnia  30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego obowiązujące w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku.

23.Zarządzenie Nr  23/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 15 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zestawu podręczników na rok szkolny 2016/2017.

24.Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z  dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2016/2017

25.Zarządzenie nr 25/2016 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 września 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

26.Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z  dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia próbnych egzaminów gimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017

27.Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z  dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

28.Zarządzenie nr 28/2016 Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 17 w Białymstoku z  dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu komputerowego użyczonego przez Urząd Miejski w ramach projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” na dzień 31.12.2016r.

 

Rok 2015

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 14.01.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu WDN w ZS Nr 17 w Białymstoku
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 23.01.2015r. w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania z pieczęciami urzędowymi i służbowymi w ZS Nr 17 w Białymstoku
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 20.02.2015r. w sprawie powołania zespołu nadzorującego do przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej w dniu 01.04.2015r.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 20.02.2015r. w sprawie zmiany składu Zespołu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2015 w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej w dniu 01.04.2015 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 18.03. 2015r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminów  gimnazjalnych w dniach 21,22,23.04.2015 r.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 26. 03. 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu nagród i kar stosowanych w ZS Nr 17
 8. Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 6.05.2015r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół  Nr 17 W Białymstoku
 9. Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
 10. Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zestawu podręczników na rok szkolny 2015/2016
 11. Zarządzenie  Nr 14/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia  27 sierpnia2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 12. Zarządzenie  Nr 15/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17  w  Białymstoku z dnia  27 sierpnia2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej na rok szkolny 2015/2016.
 13. 13.Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia  27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad organizacji Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

  14.Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2015/2016

  15.Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

  16.Zarządzenie  Nr 19/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania

  17.Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowanych na pomoc zdrowotną nauczycieli w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

  18.Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

  19.Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bhp

  20.Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 17/2014 z dn. 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

  21.Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 18 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 17/2014 z dn. 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku

  22.Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

  23.Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku w  sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej z dnia 07.10.2015 r.

  24.Zarządzenie  Nr 27/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 07 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 19/2015

  w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania

  25.Zarządzenie Nr 28/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku

   

  26. Zarządzenie Nr 29/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

   

  27. Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu komputerowego użyczonego przez Urząd Miejski w ramach projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”  na dzień 31.21.2015r.

Rok 2014

 1. Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 25.02.2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej w dniu 01.04.2014r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmian w Procedurze monitorowania realizacji podstawy programowej.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 20.03.2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej w dniu 01.04.2014r.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 20.03.2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 21.03.2014r. w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej do PG Nr 23 na rok szkolny 2014/2015.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 21.03.2014r. w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej do SP Nr 30 na rok szkolny 2014/2015.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 31.03.2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 04.04.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 9. Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 24.04.2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.
 10. Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 12.06.2014r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
 11. Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.06.2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 12. Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 18.08.2014r. w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bhp.
 13. Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2014r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania.
 14. Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na rok szkolny 2014/2015.
 15. Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015.
 16. Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2014r.  w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.
 17. Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 18. Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 11.09.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w PG Nr 23 im. bł. E. Bojanowskiego w Białymstoku.
 19. Zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 15.09.2014r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w roku szkolnym 2014/2015.
 20. Zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 19.09.2014r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.
 21. Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 24.09.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji dwóch klas w jednym roku szkolnym  w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 22. Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 25.09.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 23. Zarządzenie Nr 23/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 25.09.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 24. Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.09.2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 25. Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 20.10.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 26. Zarządzenie Nr 26/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.10.2014r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnych Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 27. Zarządzenie Nr 27/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 07.11.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych i zachowań ryzykownych.
 28. Zarządzenie Nr 28/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 03.12.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedur realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów  ZS Nr 17 w Białymstoku.
 29. Zarządzenie Nr 29/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 03.12.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedur obserwacji zajęć w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 30. Zarządzenie Nr 30/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 12.12.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 31. Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 18.12.2014r. w sprawie wprowadzenia Procedur obiegu informacji w ZS Nr 17 w Białymstoku.
 32. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.12.2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 Rok 2013

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 18.02.2013r. w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji składowania akt
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 28.02.2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej w SP Nr 30 w Białymstoku
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 28.02.2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu w PG Nr 23 w Białymstoku
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.03.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania wycieczek w ZS Nr 17 w Białymstoku
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.03.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 19.04.2013r. w sprawie wprowadzenia kryteriów stosowanych w ZS Nr 17 przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem z art. 20 ust. 1 KN
 7. Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 28.06.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 8. Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 28.06.2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu mienia w jednostce oświatowej ZS Nr 17 w Białymstoku
 9. Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2013r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
 10. Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2013r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2013/2014
 11. Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.08.2013r. w sprawie powołania zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na rok szkolny 2013/2014
 12. Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.08.2013r. w sprawie powołania Zespołu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZS Nr 17 w Białymstoku
 13. Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.08.2013r. w sprawie powołania Komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli  ZS Nr 17 w Białymstoku
 14. Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.09.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 15. Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 01.10.2013r. w sprawie powołania komisji stypendialnej
 16. Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 07.11.2013r. w sprawie zmiany rozkładu dzwonków
 17. Zarządzenie Nr 17/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 20.11.2013r. w sprawie zmiany w regulaminie dyżurów
 18. Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 09.12.2013r. w sprawie procedury przydzielania doraźnych zastępstw
 19. Zarządzenie Nr 19/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 19.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie   i dokształcanie nauczycieli ZS Nr 17 w Białymstoku
 20. Zarządzenie Nr 20/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.12.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 21. Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 30.12.2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w ZS Nr 17 w Białymstoku

Rok 2012

 1. Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 03.09.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych Zasad (polityki) rachunkowości  w ZS Nr 17 w Białymstoku
 2. Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 03.09.2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 3. Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 11.09.2012r. w sprawie Rady Pedagogicznej
 4. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 12.09.2012r. w sprawie wysokości kwoty zakupu odzieży roboczej dla konserwatora
 5. Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 13.09.2012r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w ZS Nr 17 w Białymstoku
 6. Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 01.10.2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na rok szkolny 2012/2013
 7. Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 08.10.2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2012/2013
 8. Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 17.10.2012r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ZS Nr 17 w Białymstoku
 9. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 17.10.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  w ZS Nr 17 w Białymstoku
 10. Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia Szkolnej Instrukcji przygotowywania i przeprowadzania sprawdzianu w SP Nr 30 oraz Szkolnej Instrukcji przygotowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w PG Nr 23 przy ZS Nr 17 w Białymstoku
 11. Zarządzenie Nr 13/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 29.10.2012r. w sprawie powołania komisji do spraw wyceny darów książkowych do biblioteki szkolnej
 12. Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 05.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania
 13. Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 26.11.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dokonywania Ocen Pracowników Samorządowych
 14. Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 26.11.2012r. w sprawie powołania Komisji kontroli zapewnienia bhp
 15. Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 14.12.2012r. w sprawie zmian dotyczących „Regulaminu dyżurów nauczycieli” ZS Nr 17 w Białymstoku
 16. Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora ZS Nr 17 w Białymstoku z dnia 27.12.2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE