Bieg po zdrowie

W ramach programów profilaktycznych „Bieg po zdrowie” oraz „Trzymaj formę” odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Zostały podjęte działania prozdrowotne wśród uczniów naszej szkoły dotyczące zasad zdrowego żywienia oraz pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na rozwój psychofizyczny dzieci. Poruszono także temat zachowań asertywnych w kontekście profilaktyki uzależnień.

Nieznany świat zmysłów 

Na przełomie lutego i marca trwała w szkole akcja pt.  Nieznany świat zmysłów. W ramach niej odbyła się prezentacja multimedialna  „Zmysły człowieka i czy można bez nich żyć?”

Czytaj więcej: Świat zmysłów

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia apelu online upamiętniającego żołnierzy wyklętych, niezłomnych. (Materiały na classroom w zakładce „1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”)

Czytaj więcej: Żołnierze wyklęci2021

Dyrektor Szkoły informuje, że od 01.03.2021 roku klasy I – III wracają na naukę stacjonarną natomiast w klasach 4-8 nauczanie nadal będzie odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE