Od dnia 1 marca 2021 ruszają obiady

Opłatę za obiady za miesiąc MARZEC

należy dokonać do dnia 19.02.2021r.(PIĄTEK)

na numer konta

76 1240 2890 1111 0010 3857 0420

Wysokość opłaty 73.60 zł.

1 lutego 2021r. klasy 4-8 SP Nr 30 wracają do szkoły !

Po długim okresie ,,pracy zdalnej'' uczniowie klas 4-8 naszej Szkoły wracają na zajęcia stacjonarne. Organizacja zajęć będzie odbywać się wg reżimu sanitarnego, określonego w wytycznych MZ, GIS i MEN. Lekcje planowe i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą odbywać się wg planu lekcji danego oddziału klasowego i w wyznaczonych salach lekcyjnych. Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania szkoły od 1 lutego uzyskać poniżej:

Zarządzenie nr 2/2021 - powrót klas 4-8 do szkoły ---> zapoznaj się

Procedury funkcjonowania szkoły o 01.09.2020 r. ------>zapoznaj się

Zimowych zabaw ciąg dalszy! 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE